BCH Đảng bộ

Viết bởi Andy - Tháng 5 22, 2019

Ban chấp hành Đảng bộ hiện nay:  

 tranxuanhoan-s.jpg

HỌ VÀ TÊN:  TRẦN XUÂN HOAN

Học hàm - học vị:   Tiến sĩ - BSCKII

Chức vụ:                Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường

Mobile:                   0913550422

Địa chỉ:                  Phường Tân Giang - TP Hà Tĩnh

Mail:                      txhoan53@yahoo.com

         Trần Xuân Hoan

 

c_thang1.jpg 

HỌ VÀ TÊN:  TRẦN CHIẾN THẮNG

Học hàm - học vị:   Tiến sĩ Sản khoa

Chức vụ:               P. Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Mobile:                   0913356861

Địa chỉ:                  Phường Bắc Hà - TP Hà Tĩnh

Mail:                      chienthang669@yahoo.com

        Trần Chiến Thắng

 

 

HỌ VÀ TÊN:  BIỆN THỊ HƯƠNG GIANG

Học hàm - học vị:   Thạc sĩ

Chức vụ:                UVBCH, Trưởng khoa Lí luận chính trị - Khoa học cơ bản                 

Mobile:                   0913653687

Địa chỉ:                  Phường Tân Giang - Thành phố Hà Tĩnh

Mail:                       tungnguyensongnhi@gmail.com

        Biện Thị Hương Giang

 

 Ảnh

HỌ VÀ TÊN:  NGUYỄN VĂN

Học hàm - học vị:   ThS - Bác sĩ

Chức vụ:                UVBCH, P. Hiệu trưởng

Mobile:                  0914960668

Địa chỉ:                  Phường Bắc Hà - TP. Hà Tĩnh

Mail:                      bsnhannghia@gmail.com

Nguyễn Văn

 

 

HỌ VÀ TÊN:   LÊ NỮ VÂN THẮNG

Học hàm - học vị:    ThS. Sinh lí

Chức vụ:                 UVBCH, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ

Mobile:                    0918973376

Địa chỉ:                   Phường Tân Giang - TP. Hà Tĩnh

Mail:                       lenuvanthang@gmail.com

         Lê Nữ Vân Thắng

 

 

HỌ VÀ TÊN:   NGUYỄN THANH HẢI

Học hàm - học vị:    ThS - Bác sĩ

Chức vụ:                 UVBCH, Trưởng khoa Y học Lâm sàng

Mobile:                    0913982489

Địa chỉ:                   Phường Thạch Linh - TP. Hà Tĩnh

Mail:                       thanhhai1079@gmail.com

Nguyễn Thanh Hải

 

 Ảnh

HỌ VÀ TÊN:   NGUYỄN THỊ DO CAM

Học hàm - học vị:    ThS - Bác sĩ

Chức vụ:                 UVBCH, Trưởng phòng Đào tạo - NCKH - HTQT

Mobile:                    0915602076

Địa chỉ:                   Phường Bắc Hà - TP. Hà Tĩnh

Mail:                       docam2308@yahoo.com.vn

      Nguyễn Thị Do Cam