Tin tức

Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

Lich hoc tap tuan 45 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Th6 14, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 45
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Tuyển sinh đào tạo hệ sơ cấp và THPT

Viết bởi Andy - Th6 11, 2019

     1. Tuyển sinh hệ Sơ cấp và Trung học phố thông:

Lich hoc tap tuan 44 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Th6 07, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 44
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Lich hoc tap tuan 43 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Tháng 5 31, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 43
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Quy trình thanh toán Nội bộ

Viết bởi Andy - Tháng 5 27, 2019
QUY ĐỊNH CỦA NHÀ TRƯỜNG
VỀ QUY TRÌNH THANH TOÁN NỘI BỘ
_________________
 

Nội dung các văn bản:

                  Quy chế chi tiêu nội bộ 2019

Trình tự ST, QL, GQ Văn bản

Viết bởi Andy - Tháng 5 27, 2019
QUY CHẾ CỦA NHÀ TRƯỜNG
VỀ TRÌNH TỰ SOẠN THẢO, QUẢN LÍ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN
_________________
 

Nội dung các văn bản:

Quy chế chống lãng phí và VHCS

Viết bởi Andy - Tháng 5 27, 2019
VĂN BẢN QUY CHẾ CỦA NHÀ TRƯỜNG
VỀ BỔ NHIỆM, THỰC HÀNH CHỐNG LÃNG PHÍ VÀ QC VĂN HÓA NƠI CÔNG SỞ
_________________
 

Nội dung các văn bản:  

Nội quy, quy chế Nhà trường

Viết bởi Andy - Tháng 5 27, 2019
 
NỘI QUY, QUY CHẾ CỦA NHÀ TRƯỜNG
_________________
 
Nội dung các văn bản: 
 

Lich hoc tap tuan 42 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Tháng 5 24, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 42
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Ảnh sự kiện gần nhất

Viết bởi Andy - Tháng 5 23, 2019

 

 

 

Trang