Tin tức

Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

Lich hoc tap tuan 50 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th7 20, 2018
7TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 50
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Thông báo chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Vịnh Bắc Bộ

Viết bởi Andy - Th7 18, 2018

Nhận được công điện số 13/CĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh về việc chủ động ứng phó với áp thấp trên Vịnh Bắc Bộ

Lich hoc tap tuan 49 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th7 13, 2018
7TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 49
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 48 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th7 05, 2018
7TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 48
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 47 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th6 29, 2018
7TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 47
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học (2017 - 2018)

Viết bởi Andy - Th6 28, 2018

Chiều ngày 20 tháng 06 năm 2018, tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Khối thi đua các trường Đại học và Cao đẳng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018.

Lich hoc tap tuan 46 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th6 22, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 46
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 45 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th6 14, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 45
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 44 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th6 07, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 44
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 43 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th6 01, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 43
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Trang