Tin tức

Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

Thông báo đấu thầu dịch vụ Wifi và máy giặt

Viết bởi Andy - Th9 22, 2018

Để đáp ứng nhu cầu chính đáng của học sinh, sinh viên. Nhà trường thông báo đấu thầu cung cấp dịch vụ Wifi và máy giặt tại khu nội trú Trường Cao đẳng Y tế (Đường Nguyễn Công Trứ) như sau:

Xem tiếp nội dung thông báo

Đơn xin dự thầu

Lich hoc tap tuan 07 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Th9 21, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 07
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Thông báo về việc hợp đồng giảng viên

Viết bởi Andy - Th9 20, 2018

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng kí dự tuyển

Lich hoc tap tuan 06 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Th9 14, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 06
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Lich hoc tap tuan 05 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Th9 07, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 05
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Lich hoc tap tuan 04 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Th8 31, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 04
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Lich hoc tap tuan 03 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Th8 24, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 03

NHỮNG ĐIỀU CÁN BỘ NGÀNH Y -  DƯỢC TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CẦN PHẢI BIẾT

Viết bởi Andy - Th8 22, 2018

Theo Quyết định số 18 (Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 05 năm 2017 quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học)

Thông báo đấu thầu công tác in ấn tài liệu học tập

Viết bởi Andy - Th8 21, 2018

Triển khai nội dung phiên họp liên tịch ngày 20/8/2018, Nhà trường thông báo đấu thầu công tác in ấn tài liệu học tập đáp ứng nhu cầu chính đáng cảa học sinh - sinh viên

Lich hoc tap tuan 02 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Th8 16, 2018
7TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 02
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Trang