Thông báo kết quả trúng tuyển và kí hợp đồng làm việc

Viết bởi Andy - Th10 31, 2019

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh thông báo kết quả trúng tuyển và kí hợp đồng làm việc với ứng viên trúng tuyển viên chức năm 2019 như sau:

     - Tồng số ứng viên trúng tuyển gồm cỏ 03 người

     - Thời gian, địa điếm nhận quyết định tuyển dụng và k í họp đồng làm việc

               + Thời gian: 14h00 ngày 31/10/2019
               + Địa điểm: Phòng họp số 1, Nhà Hành chính - Hiệu bộ,
                  Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh.

Xem tiếp nội dung