“Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”  năm 2017

Viết bởi Andy - Th9 26, 2017

         

Kết quả kiểm tra, đánh giá, chấm điểm
“Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”  năm 2017
tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh
 
---------------------

         Thực hiện Hướng dẫn về việc đánh giá, chấm điểm, phân loại xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2017 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh. Sáng ngày 22/9/2017, tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành đánh giá, chấm điểm “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” năm 2017. 
         Đoàn kiểm tra do Ông Nguyễn Doãn Hậu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố - Trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn. Đại diện nhà Trường có các lãnh đạo Nhà trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên và các thành viên ban chỉ đạo xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” năm 2017 của Trường.
         Qua kiểm tra hồ sơ cũng như kết quả các đơn vị báo cáo, Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự cố gắng của thầy và trò trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh với những kết quả đạt được đáng ghi nhận về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác triển khai, thực hiện phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” trong những năm qua.
         Đoàn kiểm tra đã thống nhất Tập thể Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đạt 99/100 điểm theo các tiêu chuẩn đã đề ra. Vì vậy, tập thể trường được Đoàn đề nghị UBND Thành phố Hà Tĩnh khen thưởng đạt thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai, thực hiện phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” năm 2017.
           Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp, các ngành, và đặc biệt là sự tận tâm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của trường, sự chăm chỉ học tập và rèn luyện của các em học sinh, sinh viên.
         Mong rằng, năm học 2017 - 2018 toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng em học sinh, sinh viên tiếp tục chung tay, nổ lực hết mình quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chiến lược mà Nhà trường đã đề ra. 

Tin: Phan Huy Hoàng
Ảnh: Võ Văn Giáp