Kế hoạch tổ chức hoạt động tuyên truyền phong cách HCM

Viết bởi Andy - Th4 04, 2017

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong thời gian tới; Ba Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể Khối các cơ quan tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền Kỉ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn 

2. Tuyên truyền Kỉ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnhư

3. Tổ chức hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xem nội dung chi tiết:

hoi_thi_phong_cach_hcm.pdf