Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập

Viết bởi Andy - Th6 07, 2021

Ngày 4/6/2021 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã kí Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho 58 học sinh sinh viên đang theo học tại Trường

Chi tiết