Lời giới thiệu

Thông báo lỗi

  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
Viết bởi Andy - Th8 08, 2016

 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH
   1. Giới thiệu chung
Lịch sử phát triển: Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh (trước đây là Đảng bộ Trường Trung cấp Y tế Hà Tĩnh) được thành lập từ ngày thành lập Trường 10/9/1994. Từ 1994 đến 1998 là Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh. Từ 1999 là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2006 Trường Cao đẳng Y tế được thành lập trên cơ sở Trường Trung học Y tế, Đảng bộ được đổi tên thành Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.
Từ khi thành lập tới nay, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Nhà trường, nhiều  năm liền  Đảng bộ được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công nhận là Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
   2. Chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Trường.
   2.1. Chức năng:
Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh lãnh đạo thực hiện Điều lệ, đường lối chủ trương của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước nhằm góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ có chuyên môn giỏi, trung thành với Tổ quốc, với chủ nghĩa xã hội.
Lãnh đạo thực hiện công tác của Trường, nhiệm vụ do các tổ chức Đảng cấp trên và cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.
Xây dựng Đảng bộ, Chi bộ và đơn vị vững mạnh.
    2.2. Nhiệm vụ: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng được quy định tại Điều lệ Đảng và các quy định hiện hành, Đảng ủy cụ thể hóa nhiệm vụ của Đảng bộ Trường như sau:
- Lãnh đạo xây dựng, thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giảng viên và người học. Thực hiện công bằng hợp lý về phân phối thu nhập, công khai, minh bạch về tài chính, kiên quyết chống các hiện tượng, hành vi tiêu cực, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham những, trù dập, mất dân chủ, ức hiếp quần chúng.
- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện các biện pháp của Đảng bộ nhằm giữ vững an ninh chính trị và trật tự học đường, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản của Trường, giữ gìn bí mật Nhà nước.
- Tham gia góp ý với Thủ trưởng chính quyền và các đoàn thể quần chúng xây dựng kế hoạch công tác và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
- Lãnh đạo các mặt công tác tổ chức cán bộ theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.
- Lãnh đạo, tổ chức thực hiện và quản lý thống nhất công tác chính trị tư tưởng trong Trường, quán triệt và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt đoàn kết nội bộ, phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Trường thành Trường đào tạo trọng điểm và đa ngành.
- Lãnh đạo quy hoạch công tác cán bộ và hoạt động của các đoàn thể theo Điều lệ của tổ chức, quy định của pháp luật nhằm phát huy vai trò chủ động, tích cực của các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức và thực hiện mục tiêu của Trường.
- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, giảng viên và người học giám sát mọi hoạt động của Nhà Trường theo đúng đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
    3. Thành tích đạt được:
    3.1. Đối với công tác chuyên môn:
Đảng bộ Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt các công tác tuyển sinh, xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo; công tác nghiên cứu khoa học đã có những chuyển biến tích cực. Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, cấp trường đã được triển khai và thực hiện tốt. Biên soạn giáo trình, biên soạn bộ câu hỏi thi trắc nghiệm có chất lượng tốt. Chất lượng đào tạo là khâu quan trọng nhất trong đào tạo đã được Đảng bộ chú ý thoả đáng và chất lượng đào tạo ngày càng tốt hơn.
- An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong Nhà trường luôn được đảm bảo tốt.
- Đời sống của cán bộ, giáo viên, lao động hợp đồng ngày được nâng cao.
    3.2. Tư tưởng của cán bộ, giảng viên, lao động hợp đồng và học sinh, sinh viên:
Ổn định, chấp hành tốt mọi nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đoàn kết trong trường được giữ vững, tạo ra động lực thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.
    3.3. Đảng bộ làm tốt công tác:
Tổ chức cán bộ từ khâu tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại… đều được thực hiện theo đúng quy định.
    3.4. Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác của các tổ chức quần chúng trong trường như:
Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban Nữ công. Các tổ chức này dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ nhiều năm liên tục đạt được nhiều thành tích tốt.     
    3.5. Xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh:
Nêu cao tinh thần phê và tự phê bình trong Đảng; Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Hàng năm thực hiện tốt công tác đánh giá đảng viên và chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Hàng năm công tác đánh giá chất lượng đảng viên số lượng được đề nghị tặng bằng khen, giấy khen, biểu dương liên tục vượt chỉ tiêu. Từ khi thành lập đến nay Đảng bộ luôn được nhận Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
   3.6. Công tác phát triển đảng viên mới:
- Mỗi năm Đảng bộ lựa chọn 20 - 30 cán bộ và HS, SV học bồi dưỡng đối tượng Đảng và đảng viên mới.  
- Đảng bộ luôn chú trọng công tác phát triển đảng đặc biệt là trong HS, SV. Mỗi năm có khoảng từ 3 - 5 HS, SV đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện được kết nạp đảng.
    3.6. Tổ chức tốt công tác kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị… của Đảng và thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng.
    4. Cơ cấu tổ chức:
    4.1. Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường:
Là cơ quan lãnh đạo thực hiện các nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Hiện nay, Đại hội nhiệm kì 2020 - 2025 bầu BCH Đảng bộ Trường gồm 07 đồng chí:
      1 - ĐC. Trần Xuân Hoan: Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng
      2 - ĐC. Trần Chiến Thắng: Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu Trưởng, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
      3 - ĐC. Bùi Thị Trâm Anh: UVBCH, Trực Văn Phòng Đảng ủy, Giảng viên khoa Khoa học cơ bản                
      4 - ĐC. Nguyễn Văn: UVBCH, Phó Hiệu trưởng, chủ tịch Công đoàn Trường.
      5 - ĐC. Lê Nữ Vân Thắng: UVBCH, Trưởng phỏng Hành chính - Tổng hợp
      6 - ĐC. Nguyễn Thanh Hải: UVBCH, Trưởng khoa Y học Lâm sàng
      7 - ĐC. Nguyễn Thị Do Cam: UVBCH, Trưởng phòng QL Đào tạo - NCKH - HTQT
    4.2. Các chi bộ cán bộ:
       Được tổ chức theo các phòng, khoa trực thuộc. Đảng bộ hiện có 06 Chi bộ, gồm:
              + Chi bộ Hành chính - Tổng hợp
              + Chi bộ Khoa học cơ bản
              + Chi bộ Lâm sàng - Điều dưỡng
              + Chi bộ Công tác HSSV - Đảm bảo chất lượng - Thanh tra
              + Chi bộ Kĩ thuật Y học - Y học cơ sở - Y học cộng đồng - Dược
              + Chi bộ Đào tạo - KHCN- HTQT
       Hiện nay, Đảng bộ có 63 đảng viên, trong đó:
       - Cán bộ, giảng viên: 58 ĐC.      
       - Học sinh, sinh viên: 05 ĐC.   
        5. Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ qua các thời kì:
       5.1. Bí thư:
       - Từ năm 1994 đến 1998: ĐC. Phan Văn Lịch
       - Từ năm 1998 đến 2000: ĐC. Nguyễn Viết Thường
       - Từ năm 2000 đến tháng 7/2014: ĐC. Nguyễn Văn Sơn
       - Từ tháng 8/2014 đến tháng 6/2015: ĐC. Trần Chiến Thắng
       - Từ tháng 7/2015 đến nay: ĐC. Trần Xuân Hoan
       5.2. Phó Bí thư:
       - Từ năm 1994 đến 1998: ĐC. Phan Xướng
       - Từ năm 1998 đến 2000: ĐC. Nguyễn Viết Thường
       - Từ năm 2000 đến 2003: ĐC. Nguyễn Quang Tân
       - Từ năm 2003 đến 2005: ĐC. Nguyễn Viết Thường
       - Từ năm 2005 đến 2012: ĐC. Nguyễn Việt Thắng
       - Từ năm 2013 đến tháng 6/2015: ĐC. Biện Thị Hương Giang
       - Từ năm 7/2015 đến nay: ĐC. Trần Chiến Thắng

   6. Ban chấp hành Đảng bộ hiện nay:  

 tranxuanhoan-s.jpg
HỌ VÀ TÊN:          TRẦN XUÂN HOAN
Học hàm - học vị:   Tiến sĩ - BSCKII
Chức vụ:                 Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường
Điện thoại:              0913550422
Email:                     txhoan53@yahoo.com
         Trần Xuân Hoan
 
c_thang1.jpg 
HỌ VÀ TÊN:          TRẦN CHIẾN THẮNG
Học hàm - học vị:   Tiến sĩ Sản khoa
Chức vụ:                P. Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường
Điện thoại:              0913356861
Email:                     chienthang669@yahoo.com
        Trần Chiến Thắng
 
 
HỌ VÀ TÊN:          BÙI THỊ TRÂM ANH
Học hàm - học vị:   Thạc sĩ
Chức vụ:                UVBCH                 
Điện thoại:                          
Email:                       
        Bùi Thị Trâm Anh
 
 Ảnh
HỌ VÀ TÊN:          NGUYỄN VĂN
Học hàm - học vị:   ThS - Bác sĩ
Chức vụ:                UVBCH, P. Hiệu trưởng
Điện thoại:              0914960668
Email:                     bsnhannghia@gmail.com
Nguyễn Văn
 
 v_thang.png
HỌ VÀ TÊN:           LÊ NỮ VÂN THẮNG
Học hàm - học vị:    ThS. Sinh lí
Chức vụ:                 UVBCH, Quyền Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp
Điện thoại:              0918973376
Email:                      lenuvanthang@gmail.com
         Lê Nữ Vân Thắng
 
 hai_1_0.jpg
HỌ VÀ TÊN:           NGUYỄN THANH HẢI
Học hàm - học vị:    ThS - Bác sĩ
Chức vụ:                 UVBCH, Trưởng khoa Y học Lâm sàng
Điện thoại:               0913982489
Email:                      thanhhai1079@gmail.com
Nguyễn Thanh Hải
 
 Ảnh
HỌ VÀ TÊN:           NGUYỄN THỊ DO CAM
Học hàm - học vị:    ThS - Bác sĩ
Chức vụ:                 UVBCH, Trưởng phòng QLĐT - KHCN - HTQT
Điện thoại:              0915602076
Email:                     docam2308@yahoo.com.vn
      Nguyễn Thị Do Cam