Lịch học

Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

lich hoc tap tuan 24 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th1 19, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 24
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

lich hoc tap tuan 23 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th1 11, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 23
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

lich hoc tap tuan 22 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th1 04, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 22
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

lich hoc tap tuan 21 (2017- 2018)

Viết bởi vanhuan - Th12 29, 2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 21
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

lich hoc tap tuan 20 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th12 21, 2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 20
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 19 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th12 15, 2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 19
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 18 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th12 07, 2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 18
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 17 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th12 01, 2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 17
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 16 2017-2018

Viết bởi vanhuan - Th11 25, 2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 16
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 15 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th11 16, 2017

Trang