Lịch học

Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

Lich hoc tap tuan 02 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Th8 16, 2018
7TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 02
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Lich hoc tap tuan 01 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Th8 09, 2018
7TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 01
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Lich hoc tap tuan 52 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th8 02, 2018
7TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 52
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 51 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th7 27, 2018
7TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 51
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 50 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th7 20, 2018
7TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 50
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 49 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th7 13, 2018
7TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 49
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 48 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th7 05, 2018
7TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 48
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 47 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th6 29, 2018
7TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 47
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 46 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th6 22, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 46
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 45 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th6 14, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 45
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Trang