Lịch học

Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

Lich hoc tap tuan 42 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Tháng 5 24, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 42

Lich hoc tap tuan 41 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Tháng 5 17, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 41
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 40 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Tháng 5 10, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 40
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 39 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Tháng 5 04, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 39
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 38 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th4 27, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 38
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 37 (2017-2018)

Viết bởi Andy - Th4 19, 2018

Lich hoc tap tuan 36 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th4 11, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 36
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 35 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th4 06, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 35
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 34 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th3 30, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 34
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 33 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th3 22, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 33
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Trang