LỜI GIỚI THIỆU (BM nội - CK hệ nội)

Viết bởi Andy - Th10 16, 2020

BỘ MÔN NỘI - CHUYÊN KHOA HỆ NỘI

1. Giới thiệu chung:

1.1. Liên hệ: Email: bsvinh.ttah@gmail.com

1.2. Lịch sử và phát triển:

    Bộ môn nội chuyên khoa hệ nội trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tiền thân trước đây là Bộ môn y học lâm sàng Trường Trung cấp Y tế Hà Tĩnh. Được thành lập từ tháng 10 năm 1994 Bộ môn trực thuộc phòng đào tạo, đến tháng 10 năm 2006 Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng và Bộ môn trực thuộc Ban giám hiệu. Tháng 01 năm 2008 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh quyết định tách Bộ môn y học Lâm sàng thành các bộ môn riêng trực thuộc Ban giám hiệu, đến tháng 5 năm 2016 Ban giám hiệu có quyết định thành lập khoa lâm sàng, từ đó bộ môn nội trực thuộc khoa lâm sàng trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Bộ môn hiện có 03 Giảng viên cơ hửu đều có trình độ Thạc Sĩ và 16 Giảng viên thỉnh gỉảng kiêm nhiệm, trong đó có 01 Tiến sĩ, 03 BSCKII, 06 Thạc si, 01 BSCKI, 05 Cử nhân Điều dưỡng.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

2.1. Đào tạo:

    - Giảng dạy các môn học thuộc các chuyên nghành nội khoa như: Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa, Chăm sóc nội khoa nâng cao, Chăm sóc người bệnh cấp cứu và hồi sức tích cực, Chăm sóc người cao tuổi và da liễu, Phục hồi chức năng, Bệnh học nội khoa, Tiền lâm sàng… cho các đối tượng học sinh và sinh viên.

    - Hướng dẫn học sinh, sinh viên thực tập trên các khoa Nội bệnh viên đa khoa tĩnh, bệnh viện thành phố. Biên soạn giáo trình giảng dạy, câu hỏi thi trắc nghiệm trong trường.

2.2. Nghiên cứu khoa học:

    Hàng năm bộ môn đều có các đề tài báo cáo khoa học được hội đồng khoa học cấp trường đánh giá cao. Nâm 2018 Bộ môn có một đề tài báo cáo tại Hội nghị khoa học công nghê tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y dược Việt Nam lần thứ XIX.

2.3. Học tập:

    Cán bộ của bộ môn luôn chú trọng tự học và nâng cao trình độ phấn đấu rèn luyện bản thân theo tinh thần mỗi cán bộ giảng viên là một tấm gương tự học, rèn luyện và sáng tạo. Hầu hết cán bộ giảng viên của bộ môn có trình độ tin học và ngoại ngữ tương đối khá, làm chủ được các công nghệ mới và áp dụng có hiệu quả vào công tác giảng dạy. Hằng năm bộ môn đã đạt được nhiều thành tích cao. Đây là nhiệm vụ quan trọng, là cơ sở để mỗi giảng viên hoàn thành nhiệm vụ và là điều kiện cần và đủ cho sự phát triễn bộ môn. Phương hướng phát triển bộ môn: Đến năm 2021 bộ môn phấn đấu có đủ giáo viên cơ hữu hướng dẫn lâm sàng cho học sinh, sinh viên trên các khoa lâm sàng.

3. Lãnh đạo/trưởng/phó đơn vi tổ chức qua các thời kỳ:

    - Từ năm 1994 đến 10/2006: Thạc sĩ. BS Nguyễn Thị Ái - Trưởng Bộ môn.

    - Từ 10/2006 đến 8/2014: Thạc sĩ. BS Thái Nhân Sâm - Trưởng Bộ môn.

    - Từ năm 08/2014 đến 5/2017 Thạc sĩ. BS Trần Trọng Lam - Trưởng Bộ môn.

    - Từ 5/2017 đến 15/10/2020: Thạc sĩ. BS Lê Danh Vinh - P.Trưởng phụ trách Bộ môn.

    - Từ 16/10/2020 đến nay: Thạc sĩ. BS Lê Danh Vinh - Trưởng Bộ môn.

4. Đội ngũ cán bộ /Thành viên cơ hữu:

5. Đội ngũ cán bộ /Thành viên:

 

bs_vinh.png

 
 
HỌ VÀ TÊN: LÊ DANH VINH
Học hàm - học vị: Thạc sĩ Nội khoa
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Địa chỉ: Xã Thạch Thắng - Huyện Thạch Hà - Tĩnh Hà Tĩnh
Mobile: 0915403828  
Email:bsvinh.ttah@gmail.com
BS. Lê Danh Vinh  
 
bs_lam.png
 
 
HỌ VÀ TÊN: TRẦN TRỌNG LAM
Học hàm - học vị: ThS Nội khoa
Chức vụ: Giảng viên
Mobile: 0914559117
Địa chỉ: Xã Xuân Hồng - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
Mail: trantronglam74@gmail.com
BS. Trần Trọng Lam  

 

bs_mai_hoa.png
 
 
HỌ VÀ TÊN: TRẦN THỊ HOA MAI
Học hàm - học vị: ThS Nội khoa
Chức vụ: Giảng viên
Mobile: 0918259798
Địa chỉ: Xã Tùng Ảnh - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh
Mail: tranhoamai86@gmail.com
BS. Trần Thị Hoa Mai