Lời giới thiệu (QLHS)

Thông báo lỗi

  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_sync_config() (line 329 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
Viết bởi Andy - Th8 15, 2016

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QL HỌC SINH/SINH VIÊN     

1. Giới thiệu chung.
1.1. Liên hệ: Email: qlhssv2@gmail.com
1.2. Lịch sử phát triển:
    Phòng Công tác chính trị quản lí học sinh sinh viên (CTCTQLHSSV) tiền thân hình thành và hoạt động trong cơ cấu tổ chức của Phòng Đào tạo với nhiệm vụ là quản lí học sinh sinh viên (QLHSSV) kể từ khi mới thành lập trường. Đến năm 2006 Trường Trung cấp Y tế được nâng cấp lên Trường Cao đẳng Y tế cũng vào thời điểm đó ban QLHSSV thuộc Phòng Đào tạo cũng được tách ra thành lập Phòng CTCTQLHSSV.

    Từ khi thành lập đến nay phòng đã luôn luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, các đoàn kiểm tra đều đánh giá tốt việc hoàn thành nhiệm vụ của phòng. Năm nào phòng cũng đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, đặc biệt năm học 2009 - 2010, 2012 - 2013 và 2013 - 2014 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc được tặng bằng khen của UBND Tỉnh tặng và bằng khen của Bộ Giáo dục đào.

2. Chức năng, nhiệm vụ:
    - Giáo dục công tác chính trị đạo đức lối sống cho  học sinh sinh viên (HSSV).
    - Xây dựng và cũng cố tổ chức bộ máy hoạt động của Hội đồng Giáo viên chủ nhiệm và Ban cán sự - Giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của HSSV.
    - Giải quyết các chế độ chính sách có liên quan liên quan đến HSSV- Đánh giá kết quả thi đua, khen thưởng kỉ luật - Kết quả rèn luyện - Tổ chức hoạt động Y tế trường học.
    - Hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao - Công tác an ninh chính trị trật tự an toàn trường học.
    - Quản lí HSSV nội ngoại trú.

    - Công tác an toàn giao thông, phòng chống thiên tai thảm họa, tệ nạn xã hội - Công tác tư vấn và giới thiệu việc làm v.v…

3. Thành tích đạt được:
3.1. Về khen thưởng:
    - Bằng khen của Bộ GD&ĐT về tích xuất sắc trong công tác phòng chống HIV/AIDS trong trường học giai đoạn 2009-2012.

    - Bằng khen của UBND Tỉnh về thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-20124.

3.2. Danh hiệu đạt được:
    - UBND Tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 -2010.
    - UBND Tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 -2013
    - UBND Tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 -2014.
    - UBND Tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 -2015.

    - Điển hình 5 năm tập thể điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2011 – 2016.

4. Lãnh đạo/trưởng / phó/ đơn vị/tổ chức qua các thời kỳ:
    - Từ năm 1994 đến 1997        - DS Phan Xướng - Phụ trách công tác Quản lý HSSV.
    - Từ năm  1997 đến 2006       - CN Lê Triều Hải - Phụ trách công tác Quản lý HSSV.
    - Từ năm 2006  đến 10/2013   - CN Lê Triều Hải - Phó trưởng phòng.
    - Từ năm 06/2012 đến nay      - CN Lê Triều Hải - Trưởng phòng

    - Từ năm 11/2013 đến nay      - CN Lê Văn Huân - Phó trưởng phòng

5. Đội ngũ cán bộ /Thành viên:
 
  trieu_hai-s.jpg - 21.66 Kb
HỌ VÀ TÊN:          LÊ TRIỀU HẢI
Học hàm - học vị:   Cử nhân
Chức vụ:                Trưởng phòng
Mobile:                   0913 029 723
Địa chỉ:                   P. Thạch Linh - TP Hà Tĩnh
Mail:                       letrieuhai2013@gmail.com
          Lê Triều Hải
 
  thang.jpg - 14.93 Kb
 
         Lê Văn Huân
 
  trang_dt-s.jpg - 27.36 Kb
HỌ VÀ TÊN:          ĐOÀN THỊ TRANG
Học hàm - học vị:   Cử nhân
Chức vụ:                Chuyên viên
Mobile:                   0963817167
Địa chỉ:                   P. Bắc Hà – TP Hà Tĩnh
Mail:                       doantrangpdt@yahoo.com
          Đoàn Thị Trang
 
  tinh qlhs.jpg - 35.45 Kb
HỌ VÀ TÊN:         HỒ THỊ TÌNH
Học hàm - học vị:  Y sỹ
Chức vụ:               Phụ trách Y tế cơ quan
Mobile:                  0978 655 822
Địa chỉ:                  Khu TT Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh
Mail:                      hothitinhcdythatinh@gmail.com
          Hồ Thị Tình