Lời giới thiệu (YHCĐ)

Viết bởi Andy - Th6 02, 2016

BỘ MÔN Y TẾ CỘNG ĐỒNG

Email: ytecongdongcdyht@gmail.com

Lịch sử phát triển bộ môn:
    - Tháng 09 năm 1994 tổ bộ môn y tế cộng đồng được thành lập do BS Thân Văn Hải làm tổ trưởng. Tổ bộ môn lúc này trực thuộc phòng đào tạo.
    - Tháng 01 năm 2005, Hiệu trưởng trường Trung học y tế Hà Tĩnh quyết định điều chỉnh thành Bộ môn Y tế cộng đồng trực thuộc Ban giám hiệu do BS CKI Nguyễn Quang Tân làm trưởng Bộ môn.
    - Tháng 09 năm 2006, Bộ GD&ĐT thành lập trường Cao đẳng y tế Hà Tĩnh, tháng 03 năm 2007 UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Bộ môn Y tế cộng đồng trực thuộc Ban giám hiệu trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, trưởng bộ môn là Ths  Nguyễn Quang Tân. Bộ môn hiện có 05 Giảng viên cơ hửu và 2 giáo viên hợp đồng, trong đó có 01 BSCKII, 02 ThS, 02 BS, 02 CN

    - 17 Giảng viên và trợ gỉảng kiêm nhiệm, trong đó có 01 TS, 03 ThS,  05 BSCKI, 05 BS, 03 Điều dưỡng trung cấp.

Nhiệm vụ của bộ môn:
 1. Đào tạo:
    - Giảng dạy 9 môn học thuộc các chuyên nghành Y đức, TC&QLYT, KNGT&GDSK, Dinh dưỡng tiết chế, Dịch tễ học, Điều dưỡng truyền nhiễm, Bệnh truyền nhiễm, Khống chế nhiễm khuẩn, Chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho các đối tượng học sinh và sinh viên.
    - Hướng dẫn học sinh, sinh viên thực tập trên các khoa Truyền nhiễm, khoa Lao bệnh viên đa khoa Hà Tĩnh, bệnh viện Phổi Hà Tĩnh. Hướng dẫn thực tập cộng đồng ở các TYT, hướng dẫn thực tập tại các Trung tâm y tế.
    - Biên soạn giáo trình giảng dạy trong trường.
2. Nghiên cứu khoa học: Bộ môn tập trung nghiên cứu phát hiện và giải quyết các vấn đề sức khoẻ cộng đồng. Trong những năm qua mỗi năm bộ môn đã có 4 đề tài NCKH cấp trường được xếp loại 4/4 và  01 đề tài cấp tỉnh.
3. Học tập: Đây là nhiệm vụ quan trọng, là cơ sở để mỗi giảng viên hoàn thành nhiệm vụ và là điều kiện cần và đủ cho sự phát triễn bộ môn. Định hướng đến năm 2020 bộ môn phải có 01 TS, 06 Ths giảng viên cơ hữu, ưu tiên đào tạo TS chuyên nghành YTCC

4. Tham gia mọi hoạt động chung của nhà trường.

Phương hướng phát triển bộ môn: 

    Đến năm 2020 bộ môn phát triển thành khoa YTCC, với 04 bộ môn: Bộ môn TC&QLYT, Bộ môn SKMT-DD và VSATTP, Bộ môn Dịch tễ-Truyền nhiễm và Bộ môn Xét nghiệm

Thành tích của bộ môn:
    -  Bằng khen của UBND tỉnh về  Có thành tích xuất sắc trong năm học 2007-2008.
    -  Bằng khen của UBND tỉnh về Có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011.

    - Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen Có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo góp phần vào xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc.

Trưởng, phó bộ môn qua các thời kỳ: 
1. Bs. Thân Văn Hải – Thời kỳ: 1994-1998.
2. ThS. Nguyễn Quang Tân – Thời kỳ: 1998-2012.
3. ThS. Nguyễn Phi Hùng -  Thời kỳ: 2012 -2013.

4. ThS Võ Văn Giáp – Thời kỳ:  2013 -nay.

5. Đội ngũ cán bộ /Thành viên:
 a_giap_3x4_0.jpg
HỌ VÀ TÊN:           VÕ VĂN GIÁP
Học hàm - học vị:   ThS Y tế công cộng
Chức vụ:                 Trưởng bộ môn
Mobile:                     0988.688.527
Địa chỉ:                    P. Bắc Hà - TP Hà Tĩnh
Mail:                        vogiap84@gmail.com
          Võ Văn Giáp
 
 quang_tan-s.jpg
HỌ VÀ TÊN:           NGUYỄN QUANG TÂN
Học hàm - học vị:   ThS Y học dự phòng
Chức vụ:                 Giảng viên
Mobile:                     0912540538 
Địa chỉ:                    P. Bắc Hà - TP Hà Tĩnh
Mail:                        ngquangtan@yahoo.com.vn
          Nguyễn Quang Tân
 
 khanh_hoa.jpg
HỌ VÀ TÊN:          NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA
Học hàm - học vị:   CN điều dưỡng
Chức vụ:                 Giảng viên
Mobile:                    0973773513
Địa chỉ:                   Thị trấn -Thạch Hà - Hà Tĩnh
Mail:                        nguyenthikhanhhoaht89@gmail.com
 Nguyễn Thị Khánh Hòa
 
 
HỌ VÀ TÊN:          PHẠM THỊ HẰNG
Học hàm - học vị:   Bác sĩ
Chức vụ:                 Giảng viên
Mobile:                    0916999390
Địa chỉ:                   Thạch Điền - Thạch Hà - Hà Tĩnh
Mail:                        phamhang.med@gmail.com
 Phạm Thị Hằng