Lời giới thiệu (YHCS)

Thông báo lỗi

  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_sync_config() (line 329 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
Viết bởi Andy - Th6 01, 2016

BỘ MÔN Y HỌC CƠ SỞ

    Email: yhoccoso@gmail.com

ẢnhLịch sử phát triển:

Bộ môn Y học cơ sở được thành lập từ tháng 12 năm 2007, được tách ra  từ Bộ môn  Khoa học cơ  bản - Y học cơ sở  của trường Trung học Y tế  Hà Tĩnh, nay là trường Cao đẳng  Y tế Hà Tĩnh.

Chức năng, nhiệm vụ:    
Bộ môn Y  học cơ sở là đơn vị hành chính cơ sở của trường, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, có chức năng và nhiệm vụ sau:
Giảng dạy các học phần Giải phẫu sinh lý, Vi sinh-Kí sinh của các đối tượng Cao đẳng, Y sĩ đa khoa, Điều dưỡng trung cấp; học phần Sinh lý bệnh, Hóa Sinh của các đối tượng Cao đẳng; học phần Y học cơ sở của Dược sĩ Trung cấp.
Căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường, xây dựng và triển khai kế hoạch của bộ môn trong từng học kỳ và từng năm học. Phân công nhiệm vụ cho mỗi cán bộ, giảng viên trong đơn vị phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên ngành đào tạo của từng người, đảm bảo cân bằng định mức lao động.
Tổ chức các hoạt động NCKH hàng năm, ứng dụng các Sáng kiến kinh nghiệm và  tiến bộ khoa học vào thực tiễn công tác, giảng dạy. Tham gia các đề tài NCKH, các hội thảo khoa học; biên soạn đề cương bài giảng, giáo trình và tài liệu tham khảo (lưu hành nội bộ) một số môn học.
Quản lý trực tiếp giảng viên Bộ môn, đánh giá chất lượng, xếp loại thi đua cán bộ giảng viên hằng năm.
Đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản được Nhà trường giao.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho giảng viên và nhân viên thuộc Bộ môn
Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo kế hoạch công tác của Trường.      

Nghiên cứu, đề xuất với Hiệu trưởng và các phòng chức năng về nội dung, chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ đào tạo các bậc học bộ môn  đảm nhận. Tham mưu với Nhà trường về việc bồi dưỡng đội ngũ để nâng cao trình độ của giảng viên.

Thành tích cao nhất:
     a. Tập thể: Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc cấp cơ sở

     b. Cá nhân:02 giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên giỏi cấp tỉnh

Trưởng, phó bộ môn qua các thời kỳ:
1. Lê Nữ Vân Thắng: Trưởng BM từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 11 năm 2013.
2. Bùi Thị Trâm Anh: Phó trưởng BM (Phụ trách BM) từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 4 năm 2015.

3. Bùi Thị Trâm Anh: Trưởng BM từ tháng 5/2015 đến nay đảm nhiệm chức vụ Trưởng BM.

Đội ngũ cán bộ tham gia giảng dạy tại bộ môn năm học 2015-2016:
     Bùi Thi Trâm Anh- Môn Hóa học, Hóa sinh, Hóa phân tích
     Nguyễn Thị Nguyệt- Môn VSKS và Hóa sinh
     Phan Văn Thêm- Môn VSKS
     Lê Nữ Vân Thắng- Môn GPSL
     Lê Văn Huân- Môn GPSL
     Nguyễn Thị Ái- Môn Sinh lí bệnh
     Ngô Thị Thúy Vân- Môn Hóa sinh

     Nguyễn Tất Tuấn- Môn GPSL

Cơ cấu tổ chức ( Giảng viên cơ hữu)
 Ảnh
HỌ VÀ TÊN:          BÙI THI TRÂM ANH
Học hàm - học vị:   Thạc sĩ Hóa
Chức vụ:                 Trưởng bộ môn
Mobile:                   0945520563
Địa chỉ:                   K8- Thị Trấn Thạch Hà- Tỉnh Hà Tĩnh
Mail:                        buithitramanh81@gmail.com
     Bùi Thị Trâm Anh
 
 Ảnh
HỌ VÀ TÊN:          NGUYỄN THỊ NGUYỆT
Học hàm - học vị:   CN Xét nghiệm
Chức vụ:                 Giảng viên
Mobile:                    0914.902.380  
Địa chỉ:                   Phường Thạch Linh – Thành phố Hà Tĩnh
Mail:                        nguyetcdythatinh@gmail.com
    Nguyễn Thị Nguyệt  
 Ảnh
HỌ VÀ TÊN:          PHAN VĂN THÊM
Học hàm - học vị:   CN Xét nghiệm
Chức vụ:                 Giảng viên
Mobile:                    0904393234
Địa chỉ:                   Phường Đại Nài  - Thành Phố Hà Tĩnh
Mail:                        phanthemcdytht@gmail.com 
      Phan Văn Thêm