Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tổ chức xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho toàn bộ Viên chức, Người lao động, HSSV

Viết bởi Andy - Th6 22, 2021

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH TỔ CHỨC XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC COVID-19 CHO TOÀN BỘ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ HỌC SINH SINH VIÊN

Ngày 19 tháng 6 năm 2021, được sự đồng ý của sở Y tế Hà Tĩnh về việc thực hiện xét nghiệm tầm soát Covid-19, Trường cao đẳng Y tế đã tổ chức làm xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ viên chức, người lao động và học sinh sinh viên trong toàn trường.

Thực hiện kế hoạch đó của Nhà trường, đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh sinh viên đã nghiêm túc tham gia lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch. Đội tình nguyện viên lấy mẫu của nhà trường với những kiến thức đã được tập huấn và thực hành lấy mẫu chi viện ở nhiều địa phương trong thời gian qua đã nhanh chóng lấy được 1.295 mẫu bệnh phẩm của cả 2 đợt.

Tính đến thời điểm này, được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo trường, kết thúc 2 tuần ra quân, đội tình nguyện của Trường đã đến khoảng 22 địa điểm và thu về hơn 31 nghìn mẫu bệnh phẩm chuyển CDC để tiến hành xét nghiệm sàng lọc, nhằm kiểm soát dịch covid-19 đang lây lan nhanh chóng trên địa bàn tỉnh nhà. Tất cả những hành động đó đã thể hiện cao độ tinh thần quyết tâm và niềm tin chiến thắng đại dịch Covid-19 của toàn thể cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên.

 

Bài: Nguyễn Văn Huấn

Phòng Công tác HSSV-Đảm bảo chất lượng-Thanh tra