Phòng tài vụ

Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

Quy chế chi tiêu nội bộ

Viết bởi Andy - Th11 24, 2017
QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-CĐYT

Quy định mức thu học phí từ năm học 2017 - 2018

Viết bởi Andy - Th8 16, 2017

NGHỊ QUYẾT

HƯỚNG DẪN NỘP HỌC PHÍ QUA OCEANBANK

Viết bởi Andy - Th4 02, 2017
Với mong muốn cung cấp thêm tiện ích và phục vụ tốt hơn cho các sinh viên trong việc nộp học phí tại Trường Cao đẳng Y Tế Hà Tĩnh. Ngân hàng Oceanbank hướng dẫn thông tin nộp học phí qua các kênh thanh toán do Oceanbank cung cấp