Phòng khảo thí

Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần đối tượng đào tạo liên thông

Viết bởi Andy - Th3 23, 2018

Nhằm tiếp tục đổi mới công tác đánh giá kết quả học tập  của học sinh, sinh viên theo hướng tăng tính khách quan, tin cậy và sát hợp.

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

Viết bởi Andy - Th11 15, 2017

Thông tư này áp dụng cho các trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng

Các văn bản hành chính

Viết bởi Andy - Th9 16, 2017

XEM HOẶC Download TÀI LIỆU Ở CÁC MỤC DƯỚI ĐÂY

          1. Chức năng - Nhiệm vụ

          2. Kế hoạch KT-KĐCLGD 2017-2018

Thông báo về việc HSSV đạt chuẩn năng lực Tin học - Ngoại ngữ tốt nghiệp năm 2017

Viết bởi Andy - Th6 28, 2017

Nhận được thông báo này, Nhà trường yêu cầu trưởng các phòng, ban liên quan, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập thông tin kịp thời đến tất cả các HSSV thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ.