Phòng tổ chức cán bộ

Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

Quy chế quản lý và sử dụng tài sản

Viết bởi Andy - Th11 24, 2017
QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRANG THIẾT BỊ

Tuyển nhân viên các ngành Quản trị nhân lực

Viết bởi Andy - Th11 15, 2017

Trườmg Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển nhân viên các ngành Quản trị nhân lực.

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2017

Viết bởi Andy - Th11 13, 2017

Thông báo tuyển dụng giảng viên

Viết bởi Andy - Th8 28, 2017
THÔNG BÁO
V/v tuyển dụng giảng viên
 

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng

Viết bởi Andy - Th3 29, 2014

Ý kiến phê duyệt của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 10/7/2015 Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường CĐYT Hà Tĩnh