Phòng CTCT & QLHS - SV

Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

Hội nghị đánh giá  công tác nội trú HSSV học 2016-2017 

Viết bởi vogiap84 - Th12 27, 2017

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ
 CÔNG TÁC NỘI TRÚ HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017 

Các văn bản hành chính

Viết bởi Andy - Th11 15, 2017

Tuyển nhân viên các ngành Quản trị nhân lực

Viết bởi Andy - Th11 15, 2017

Trườmg Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển nhân viên các ngành Quản trị nhân lực.

Quy định mức thu học phí từ năm học 2017 - 2018

Viết bởi Andy - Th8 16, 2017

NGHỊ QUYẾT