Viết bởi Andy - Th9 12, 2017
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ
KÌ THI SÁT HẠCH KĨ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

************************************

(Số HSSV Đủ Điều kiện cấp chứng chỉ)

(Số HSSV Chưa đủ Điều kiện cấp chứng chỉ)

HỌC SINH - SINH VIÊN LƯU Ý

Số học sinh, sinh viên có kết quả chưa đạt trong kì thi sát hạch chứng chỉ Tin học cơ bản và số HSSV chưa thi
Đợt thi 9-10/9/2017 thì tự bố trí thời gian để ôn tập. Nhà trường sã tổ chức
Thi lại vào 7:00 ngày 17/9/2017 (Chủ nhật)
Thiếu phần thi nào ôn tập và thi lại phần thi đó.
Trong thời gian từ nay đến trước ngày thi lại nếu HSSV nào muốn sử dụng máy tính để ôn thi 
Liên hệ Thầy Nam ĐT (0906209229) để bố trí giảng viên hướng dẫn và quản lí phòng học
(Trung tâm sẽ dạy miễn phí 100% cho các em)