Thông báo hợp đồng nhân viên bảo vệ

Viết bởi Andy - Th10 23, 2017
THÔNG BÁO
Về việc hợp đồng nhân viên bảo vệ
 
          Căn cứ vào yêu cầu xử lí công việc, Nhà trường sẽ hợp đông 01 nhân viên bảo vệ tại Trường Cao đẳng Y cơ sở mới - đường Lê Hồng Phong, TP Hà Tĩnh.
          1. Yêu cầu:
          - Nam, có sức khỏe tốt, không có tiền án, tiền sự. Ưu tiên ứng viên đã qua các khóa huấn luyện về bảo vệ.
         - Cẩn thận, trung thực, làm việc có trách nhiệm, tác phong nhanh nhẹn.
         - Nếu có từ hai người đăng kí trở lên Nhà trường sẽ sơ tuyển về kĩ năng giao tiếp, ứng xử để lựa chọn.