Thông báo về việc hợp đồng nhân viên điện nước

Viết bởi Andy - Th10 20, 2017
THÔNG BÁO
Về việc hợp đồng Nhân viên phụ trách điện, nước
  
Căn cứ vào yêu cầu xử lí công việc, Nhà trường sẽ hợp đồng 01 nhân viên phụ trách điện, nước.
1.  Yêu cầu:
          - Nam, tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điện, nước.
          - Có hiểu biết và có khả năng vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm thiết bị, hệ thống điện, hệ thống nước, âm thanh thành thạo.
          - Có khả năng làm việc độc lập, có tinh thần học hỏi.
          - Có sức khỏe tốt, cẩn thận, trung thực, làm việc có trách nhiệm, năng động.
          Nếu có từ hai người đăng kí trở lên Nhà trường sẽ sơ tuyển về kĩ năng giao tiếp, ứng xử để lựa chọn.