Tin tức

Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

Tuyển sinh CĐLT ở Thạch Hà; Đức Thọ; Hồng Lĩnh

Thứ năm, Tháng 12 14, 2017 - 07:49

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp Cao đẳng Điều dưỡng liên thông tại huyện Thạch Hà; Đức Thọ và TX Hồng Lĩnh năm 2018

NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2017

Thứ bảy, Tháng 12 2, 2017 - 08:27

Tuyển nhân viên các ngành Quản trị nhân lực

Thứ tư, Tháng 11 15, 2017 - 15:19

Trườmg Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển nhân viên các ngành Quản trị nhân lực.

Thông báo kết quả xét hồ sơ đăng kí tuyển dụng giảng viên năm 2017

Thứ bảy, Tháng 10 14, 2017 - 09:33

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã rà soát, đối chiếu hồ sơ. đăng kí tuyển dụng giảng viên  các tiêu chuẩn, điều kiện đăng kí dự tuyển. Kết quả có 07 hồ sơ đạt tiêu chuẩn dự tuyển

Trang