Thông báo kêu gọi đầu tư xã hội hóa Bể bơi tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Viết bởi Andy - Th6 20, 2017
THÔNG BÁO
V/v kêu gọi  đầu tư xã hội hóa hạng mục công trình Bể bơi

Được sự cho phép của UBND tỉnh tại văn bản số 3898/UBND-VX1 ngày 11/8/2016 về việc xây dựng Sân bóng đá mini và Bể bơi tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh theo hình thức xã hội hóa, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh thông báo kêu gọi xã hội hóa hạng mục công trình Bể bơi với nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin về Đơn vị kêu gọi đầu tư xã hội hóa
    Tên đơn vị:       Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh
    Địa chỉ:             Đường Lê Hồng Phong - Phường Thạch Linh - TP Hà Tĩnh
    Điện thoại:        039.3856829 - Fax: 039.3856690
    Người lên hệ:    ÔNg Nguyễn Văn
    Số điện thoại:    0914960 668   - Email: bsnhannghia@gmail.com
    Chức vụ:           Phó Hiệu trưởng
  

Xem tiếp nội dung thông báo