Tuyển nhân viên các ngành Quản trị nhân lực

Viết bởi Andy - Th11 15, 2017

Thực hiện ý kiến thống nhất của Ban chấp hành Đảng ủy, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng tại phiên họp ngày 13/11/2017 về việc bổ sung nhân lực một số vị trí cần thiết, Trườmg Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển nhân viên các ngành Quản trị nhân lực.

Xem tiếp nội dung