Văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử

Viết bởi Andy - Tháng 5 10, 2019

Thực hiện chỉ đạo của Đảng yủy, lãnh đạo Trường, Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch thực hiện “Văn hóa công sơ và Quy tắc ứng xử trong trường học” của Công đoàn trường

 

Xem tiếp nội dung