Sớm đưa Trường CĐYT-HT thành ĐHKT Y - Dược

Viết bởi Andy - Th9 18, 2017
Sớm đưa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh thành
Trường Đại học Kĩ thuật Y - Dược
________________________

Sáng ngày 13/9/2017, Đồng chí Đặng Quốc Vinh - UVBTVTU - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Trần Xuân Hoan - Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo khái quát về tổ chức, hoạt động của Trường, những kết quả đạt được; những khó khăn, vướng mắc, một số kiến nghị, đề xuất với  đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh ghi nhận những cố gắng, nỗ lực phấn đấu của tập thể công chức, viên chức và biểu dương đánh giá cao những kết quả đạt được của Nhà trường trong thời gian qua, nhất là trong những năm gần đây về quy mô, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, công tác quản lí và tư vấn việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập của người học cùng với sự hoàn thiện dần về cơ sở vật chất. Đến nay Trường đã có cơ sở khá khang trang, thiết bị dạy học về cơ bản đáp ứng tốt nhiệm vụ đào tạo.
Trong điều kiện khó khăn chung của nhiều cơ sở đào tạo nhưng Nhà trường vẫn giữ được quy mô học sinh sinh viên (không chỉ học sinh sinh viên của Hà Tĩnh mà còn thu hút cả học sinh sinh viên của các tỉnh lân cận (như Quảng Bình - Nghệ An chiếm tỉ lệ cao); số học sinh sinh viên Lào gửi sang học ngày một tăng. Điều này khẳng định Nhà trường đã xây dựng được thương hiệu, chỉ số tin cậy của học sinh, sinh viên tỉnh nhà và các tỉnh bạn.
Đồng thời đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chia sẻ với những khó khăn, thời cơ và thách thức của Nhà trường trong xu thế cạnh tranh và hội nhập.
Tuy nhiên, so với yêu cầu về chất lượng ngày càng cao, nhất là theo lộ trình để phát triển Trường thành Trường Đại học Kĩ thuật Y - Dược thì còn nhiều việc phải làm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Nhà trường cần phải tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh để mọi công chức, viên chức Nhà trường thực sự là những tấm gương về “đạo đức, tự học và sáng tạo”.
Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; xây dựng bộ máy lãnh đạo, quản lí theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp. Nâng cao chất lượng đào tạo; tổ chức giảng dạy gắn với thực hành kĩ năng trên cơ sở bám sát chuẩn đầu ra của từng đối tượng đào tạo để sinh viên ra Trường có sức cạnh tranh với thị trường lao động trong nước, khu vực và thế giới.
Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học - hợp tác quốc tế; đào tạo liên thông, liên kết.
Bằng nội lực cùng với sự hỗ trợ của tỉnh tiếp tục quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nhất là các thiết bị dạy học hiện đại.
Về công tác kết hợp Trường - Viện: UBND, đề nghị Nhà trường chủ động phối hợp Sở Y tế, Sở Nội vụ và các cơ sở thực hành chính triển khai theo Quy chế của UBND tỉnh đã ban hành.
Tỉnh sẽ quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để phát triển Trường thành Trường Đại học Kĩ thuật Y - Dược theo chiến lược đã được UBND tỉnh phê duyệt.

 

TS.NGƯT. Trần Xuân Hoan - Hiệu trưởng