Thông báo tuyển giảng viên Dược

Viết bởi Andy - Th3 21, 2019

Thực hiện ý kiến thống nhất của Ban chấp hành Đảng ủy, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng tại phiên họp ngày 18/3/2019 về việc chấp thuận bổ sung vị trí việc làm, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh thông báo hợp đồng giảng viên nărn 2019.

      1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 Giảng viên Dược, 02 đến 03 Bác sĩ Đa khoa.

      2. Điều kiện đăng kí dự tuyển:

            - Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Dược và Bác sĩ Đa khoa;

            - Có chứnng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (nếu chưa có chứng chỉ, Ứng viên phải hoàn thiện và bổ sung sau khi trúng tuyển);

            - Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo quy đinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            - Co năng lực tin học cơ bản theo quy đinh của Bộ Thông tin và Truyền thông;
            - Có lí lịch rõ ràng, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không đang trong thời gian chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án;
            - Đủ sức khỏe, ngoại hình phù hợp với nhiệm vụ giảng dạy.

Xem nội dung chi tiết