Hội nghị tổng kết Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnhn ăm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Viết bởi Andy - Th2 27, 2017

Hội nghị tổng kết Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnhn ăm 2016,

triển khai nhiệm vụ năm 2017.

 

14h00 ngày15/02/2017, Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Công đoàn Trường năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm 2017.

Tới dự với Hội nghị có Đ/c Trần Xuân Hoan – Bí thư đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong BCH Đảng ủy, BCH Công đoàn Trường, toàn thể đoàn viên Công đoàn trường.

Đ/c Trần Xuân Hoan – Bí thư đảng bộ trao giấy khen cho các tập thể

đạt thành tích xuất sắc trong năm 2016

Thay mặt BCH Công đoàn, ThS. Nguyễn Thị Do Cam–Phó Chủ tịch Công đoàn Trường đọc báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm 2017. Hiện nay, Công đoàn Trường có 77 đoàn viên được chia làm 5 tổ Công đoàn trực thuộc.Trong năm qua, Nhà trường tiếp tục ổn định, phát triển toàn diện về tổ chức và quản lý, các loại hình đào tạo được giữ vững, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo xu hướng phát triển của ngành. Tình hình đời sống, việc làm, tiền lương, nhà ở, điều kiện lao động, công tác, an ninh trật tự an toàn xã hội trong Trường được đảm bảo, công tác tuyên truyền, phát triển đoàn viên, nữ công với phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào thi đua khen thưởng,…

Bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế do một số tổ Công đoàn chưa bám sát kế hoạch, chương trình công tác của công đoàn Trường; chưa phối hợp tích cực với chuyên môn nên kết quả hoạt động chưa cao qua đây rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động công đoàn trongn hững năm tiếp theo.

Đ/c Phan Huy Hoàng – Chủ tịch Công đoàn trao giấy khen cho các cá nhân

đạt thành tích xuất sắc trong năm 2016

Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Trần Xuân Hoan – Bí thư đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường, mong muốn toàn thể CBCC VCNLĐ trong Nhà trường phát huy sáng tạo, thay đổi nhận thức nhằm đổi mới quản lý giáo dục, đổi mới nội dung phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động, xâydựngtổchứccôngđoànvữngmạnh, tíchcựcthamgiaxâydựngĐảngtrongsạch, vững mạnh, tiếp tục thực hiện chương trình hành động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trong năm 2017, Công đoàn Nhà trường sẽ giữ vững và phát huy hơn nữa những thành công đã đạt được trong các năm qua, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động, phong trào mà Công     đoàn Ngành phát động, tăng cường khối đoàn kết, sáng tạo, tương thân tương ái trong Nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học./.

Bài và ảnh: Phan Huy Hoàng – Chủ tịch công đoàn

Term Reference: