Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

Viết bởi Andy - Th3 04, 2020

Căn cứ Công văn số 3980 UBND-NC1 ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh năm 2019. Hội đồng tuyển dụng viên chức đã tiến hành các bước xét tuyển đúng quy định.

Hội đồng thông báo đến các ứng viên về kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

Xem tiếp nội dung