Thông báo tuyển dụng giảng viên

Viết bởi Andy - Th8 28, 2017
THÔNG BÁO
V/v tuyển dụng giảng viên
 
Căn cứ Công văn số 5281/UBND-NC1 ngày 22/8/2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2017:
    1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 giảng viên; gồm:

           - 01 Bác sĩ Đa khoa

           - 01 Bác sĩ Y tế Cộng đồng hoặc Bác sĩ Y học dự phòng

           - 04 Cử nhân Điều dưỡng

           - 01 Dược sĩ Đại học.

    2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng kí dự tuyển:
     - Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên các ngành thuộc đối tượng tuyển dụng;
____________________________________________________