Thông báo tuyển sinh các lớp Cao đẳng liên thông

Viết bởi Andy - Th3 25, 2018
Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh Thông báo tuyển sinh các lớp Cao đẳng liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng khóa học 2018 - 2020.
       1. Các ngành đào tạo
               - Cao đẳng Điều dưỡng
               - Cao đẳng Hộ sinh
               - Cao đẳng Dược
        2. Đối tượng tuyển sinh
               - Đã tốt nghiệp Trung cấp Y, Dược
        3. Hình thức tuyển sinh:
               - Xết tuyển kết quả học tập trung cấp Y, Dược
 

Xem tiếp nội dung   (Học tại TP Hà Tĩnh)

Xem tiếp nội dung (Học tại TX Kỳ Anh)

Phong Ban: