Thông báo V/v đấu thầu phục vụ ăn uống và hàng tạp hóa tại cơ sở cũ

Viết bởi Andy - Th8 02, 2018

Để đáp ứng nhu cầu chính đáng của học sinh, sinh viên tại cơ sở cũ (Đường Nguyễn Công Trứ) Nhà trường thông báo đấu thầu công tác phục vụ ăn uống và bán tạp hóa như sau

Xem nội dung chi tiết