Tuyển chọn Ứng viên ngành điều dưỡng đến học và làm việc ở CHLB Đức

Viết bởi Andy - Th12 23, 2019

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn Ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức - Khóa 6 (năm 2020-2021), Trung tâm Lao động ngoài nước trân trọng thông báo tới quý Trường kế hoạch tuyển chọn ứng viên Khóa 6 của chương trình (nội dung thông báo chi tiết kèrn theo)