Tuyển thực tập hộ lí đi thực tập tại Nhật Bản

Viết bởi Andy - Th2 26, 2020

Trung tâm Lao động ngoài nước là cơ quan trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và được Bộ giao trực tiếp kí Thỏa thuận hợp tác với hiệp hội chăm sóc y tế Osaka, Nhật Bản về việc tuyển chọn, đào tạo và phái cử thực tập sinh hộ lí đi thực tập tại Nhật Bản từ tháng 7/2019.

Xem tiếp nội dung