Hoạt động kĩ niệm ngày Doann nhân Việt Nam

Viết bởi Andy - Th9 18, 2019

Căn cứ kế hoạch số 284/KH UBND ngày 4/9/2019 của Ủy bân nhân dân tỉnh về triển khai các hoạt động kĩ niệm ngày Doann nhân Việt Nam (13/10/2019). Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động vì sự phát triển doang nghiệp nhân ngày doang nhân năm 2019 trong các cấp công đoàn.

Xem nội dung chi tiết