Hội nghị lần thứ nhất Khối thi đua các trường Đại học, cao đẳng - Năm học 2017 - 2018

Viết bởi Andy - Th9 21, 2017
Hội nghị lần thứ nhất Khối thi đua các trường Đại học, cao đẳng
năm học 2017 - 2018

Chiều ngày 19 tháng 9 năm 2017, tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Khối thi đua các trường Đại học và Cao đẳng đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất.

Tới dự Hội nghị có đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các trường trong Khối thi đua gồm: Trường Đại học Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức, Trường Cao đẳng VHTT&DL Nguyễn Du, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Nữ Vân Thắng Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức đã thông qua Quyết định số 2427/QĐ-UBND Về việc thay đổi Trưởng Khối, Phó Trưởng Khối thi đua các trường Đại học - Cao đẳng năm học 2017 - 2018của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo quyết định, năm học 2017 - 2018, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh làm Trưởng Khối, Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức làm Phó Trưởng Khối.

Tiếp đó, đồng chí Trần Xuân Hoan - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Trưởng Khối và đồng chí Đặng Minh Ất - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức, Phó Trưởng Khối đã điều hành Hội nghị thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của khối thi đua, kế hoạch hoạt động giao lưu, tiêu chí, bảng điểm thi đua của Khối.

Hội nghị thảo luận sôi nổi với các ý kiến phát biểu dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của các đại biểu thành viên trong Khối, đặc biệt tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động và bàn các giải pháp phù hợp, nhấn mạnh đến kế hoạch giao lưu của Khối, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng đơn vị để triển khai kịp thời đạt kết quả cao nhất.

Hội nghị đã thống nhất nội dung Quy chế hoạt động của khối thi đua, kế hoạch hoạt động giao lưu, tiêu chí, bảng điểm thi đua của Khối nhằm ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình chung của tỉnh và tình hình thực tế của các đơn vị trong Khối, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

Đồng thời, thông qua các phong trào thi đua hứa hẹn sẽ tạo môi trường lành mạnh giao lưu học hỏi và đó là động lực để các đơn vị phát huy thế mạnh của cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên trường mình, hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tin: Dương Thị Ninh Hương
Ảnh: Võ Văn Giáp