Tuyển chọn Điều dưỡng sang học và làm việc tại Nhật bản

Viết bởi Andy - Th10 07, 2019

Ngày 5/12/2008, Việt Nam và Nhật Bản đã ký Hiệp định đối tác kinh tế và Hiệp định bắt đầu có hiệu lực vào ngày 01/10/2009. Theo nội dung của Hiệp định, hai Bên sẽ thỏa thuận về việc tếp nhận điều dưỡng viên và hộ lí Việt Nam sang Nhật Bản. Trên cơ sở văn kiện xác nhận về cơ chế tiếp nhận diều dưỡng viên và hộ lí đủ tiêu chuẩn của Việt Nam sang Nhật Bản kí giữa chính phủ nuớ Cộng hoà xã hội chủ nghiã Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là đơn vị đầu mối thực hiện chương trình phài cử ứng viên điều dưỡng, hộ lí Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản. 

Xem tiếp nội dung