Tuyên truyền, vận động đoàn viên lấy ý kiến trên website về con số mong muốn

Viết bởi Andy - Th9 18, 2019

Thực hiện Văn bản số 1410/TLĐ ngày 10/9/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phối hợp tuyên truyền, tham gia khảo sát về con số mong muốn của người dân trên website cpcs..vn

Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai những nội dung sao:

1. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tại các đơn vị, Công đoàn cơ sở trực thuộc tham khảo lấy ý kiến trên website về con số mong muốn www.cpcs.vn/?act=khaosat và chia sẽ đường link này về trang facebook

2. Theo dõi đôn đốc các đơn vị CĐCS triển khai công tác tuyên truyền, chia sẽ trên facebook của đơn vị/cá nhân.

3. Thời gian: Từ ngày 15/9/2019 đến 25/10/2019

Xem nội dung chi tiết