THI ĐUA LẬP NHIỀU THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 37 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  (20/11/1982 - 20/11/2019)                                                                                            CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI, SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!     

MỚI CẬP NHẬT

Văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử

05/10/2019 - 09:40

Kế hoạch thực hiện “Văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử” của Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Video