TRANG CHỦ    GIỚI THIỆU    TIN TỨC & SỰ KIỆN    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    NGÂN HÀNG MÁU SỐNG    DIỄN ĐÀN    ALBUM ẢNH 
 
 
 
 
 
 
 
 
  TIN TỨC SỰ KIỆN
LIÊN KẾT

   

QUYẾT ĐỊNH

V/v tổ chức Hội thi Học sinh giỏi năm 2015

 

 Điều 1. Nay thành lập Ban chấm thi và phục vụ thi Hội thi học sinh - sinh viên (HSSV) giỏi năm học 2014-2015 gồm các ông (bà) có danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban chấm thi và phục vu thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban tổ chức Hội thi và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Đào tạo - Khoa học công nghệ, Khảo thí - Kiểm định chất lượng giáo dục, Tổ chức Cán bộ, Hành chính - Quản trị, Tài chính - Kế toán, các thành viên Ban tổ chức Hội thi và các Ông (Bà) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

 

            - Xem và tải File Lịch thi

            - Xem và tải File Quyết định

            - Xem và tải File Danh sách cán bộ chấm thi và phục vụ

            - Xem và tải File Danh sách học sinh tham gia

  

    

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức cuộc thi viết: “Tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của

Điều dưỡng Thế giới”)

  

 Nhằm tăng cường hiểu biết của HSSV đối với lịch sử hình thành và phát triển ngành Điều dưỡng để chào mừng ngày Điều dưỡng Thế giới 12/5, Bộ môn Điều dưỡng phối hợp với Chi đoàn giáo viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi viết: “Tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của Điều dưỡng Thế giới” dành cho sinh viên ngành Điều dưỡng và Hộ sinh trong Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Cuộc thi nhằm mục đích giáo dục truyền thống và tìm hiểu về sự phát triển của Ngành, đồng thời khích lệ lòng yêu nghề, tự hào về nghề nghiệp để giúp các em học tập ngày càng tốt hơn.
  

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh đào tạo Cao đẳng Dược sĩ hệ liên thông năm 2015

 

Dowsload File ảnh (jpg)

Dowsload File (bdf)

      Trang 1          Trang 2

  
   

        UBND TỈNH HÀ TĨNH
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

         

Số: 78/CĐYT-KT-KĐCLGD

 

V/v quản lí và sử dụng bộ câu hỏi thi trắc nghiệm.

Hà Tĩnh, ngày  21  tháng  4  năm 2015

 

 

                             Kính gửi:  

 

                                    - Các phòng, bộ môn trực thuộc;

                                          - Toàn thể giảng viên trong Đơn vị. 

           

Ngày 15/4/2014, Lãnh đạo Trường đã ban hành “Quy định tạm thời về việc xây dựng câu hỏi thi kết thúc học phần bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính”, sau quá trình thực hiện một năm, Nhà trường sẽ tổ chức Hội thảo rút kinh nghiệm và xây dựng “Quy định việc biên soạn, nghiệm thu và sử dụng bộ câu hỏi thi trắc nghiệm”.

Sau khi xem xét ý kiến đề xuất của Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng giáo dục, để việc tổ chức thi kết thúc học phần ở học kì II năm học 2014-2015 đảm bảo tính khách quan trong kiểm tra đánh giá học sinh sinh viên và tiết kiệm thời gian, nhân lực, Lãnh đạo Trường yêu cầu lãnh đạo các phòng, bộ môn và các giảng viên trực tiếp biên soạn câu hỏi trắc nghiệm thực hiện những nội dung sau đây:

1. Những học phần đã tổ chức biên soạn, thẩm định và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm thi kết thúc học phần lần trước vẫn tiếp tục sử dụng để tổ chức thi học kì II năm học 2014-2015 theo hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính.

2. Để bảo đảm bản quyền của cá nhân biên soạn cũng như của Trường, việc công bố câu hỏi thi trắc nghiệm sẽ được thực hiện tại thư viện điện tử tạo điều kiện học sinh sinh viên đến tham khảo, trước mắt chưa công bố trên các phương tiện thông tin khác.

Lãnh đạo Trường giao Phòng Công nghệ Thông tin khẩn trương làm dự trù trang bị để bước đầu hình thành Thư viện điện tử với số máy tối thiểu; phối hợp với Phòng Hành chính - Quản trị đề xuất vị trí đặt máy để Nhà trường xem xét quyết định chậm nhất là ngày 25/4/2015.

3. Các bộ môn đã biên soạn bộ câu hỏi trắc nhiệm mới, Trưởng bộ môn cần tổ chức nghiệm thu đánh giá thật nghiêm túc, hoàn thiện lần cuối và gửi về phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng giáo dục trước ngày thi ít nhất một tuần.

Nhận được Công văn này, Lãnh đạo Trường yêu cầu các phòng, bộ môn và giảng viên thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:       

     - Như trên;

     - Các PHT;

     - Website Trường;

     - Lưu: KT-KĐCL, HCTH.    .

 

    

                              

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 PHỤ TRÁCH NHÀ TRƯỜNG

 

Đã kí

 

TS. Trần Xuân Hoan

  
   

        UBND TỈNH HÀ TĨNH
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

         Số: 60 /TB-CĐY-ĐT-TS

Hà Tĩnh, ngày  8  tháng  4  năm 2015

 

THÔNG BÁO

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH

Về kế hoạch ôn thi lớp Cao đẳng Dược liên thông   

 

 Căn cứ Công văn số 5456/UBND-VX về việc cho phép Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh liên kết đào tạo Cao đẳng Dược theo hình thức liên thông vừa làm vừa học từ năm 1014-2015;

Căn cứ Thông báo số 09/TB-CĐYT-ĐT-TS về việc Thông báo tuyển sinh Dược sĩ Cao đẳng liên thông năm 2015 và Kế hoạch của Trường Cao đẳng Dược TW Hải Dương;

Nhà trường Thông báo Kế hoạch ôn thi như sau:

     - Thời gian: Bắt đầu từ 7h30’ ngày 18 tháng 4 năm 2015.

     - Địa điểm: Phòng học 102 - Nhà giảng đường 2A Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, cơ sở mới - Đường Lê Hồng Phong - Thành phố Hà Tĩnh.

- Nội dung:

     + Người đủ thời gian 36 tháng từ khi cấp bằng dược sĩ trung cấp: ôn thi 03 môn Toán, Hóa học và Chuyên ngành

     + Người chưa đủ thời gian 36 tháng từ khi cấp bằng dược sĩ trung cấp: ôn thi 03 môn Toán, Vật lí và Hóa học.

- Lệ phí ôn tập:  Theo quy định của Trường Cao đẳng Dược TW Hải Dương.

Thông tin chi tiết liên hệ qua điện thoại: 0393859012; 0393856829 hoặc xem trên Website của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh: cdytehatinh.edu.vn.

Nơi nhận:       

      - Các thí sinh ĐKDT;

      - TTHĐTS (Để chỉ đạo);

      - Lưu: VT, ĐT.       .

 

    

              T/M HỘI ĐỒNG THI                 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

         

                                                 Đã Ký

                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                           TS. Trần Xuân Hoan

 

  
 
 Lượt truy cập: 0386765
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Tĩnh (Ha Tinh Medical College)
Địa chỉ: Đường Nguyễn Công Trứ, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: (039) 3855932 - Fax: (039) 3855932
Email:
Xây dựng trên nền CMS: Joomla 1.5, Xem tốt ở độ phân giải 1024x768, trình duyệt: IE, FireFox