CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, HỌC SINH - SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/2020)

MỚI CẬP NHẬT

Tuyển viên chức bổ sung

12/11/2019 - 13:55

Căn cứ nhu cầu nhân lực thành lập Phòng khám Đa khoa tiến tới thánh lập Bệnh viện Nhà trường; Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh thông báo tiếp tục tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2019.

Văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử

05/10/2019 - 09:40

Kế hoạch thực hiện “Văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử” của Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Video