THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH; THI ĐUA LẬP NHIỀU THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 66 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM!

MỚI CẬP NHẬT

Văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử

05/10/2019 - 09:40

Kế hoạch thực hiện “Văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử” của Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Video