"NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH LẦN THỨ VII NĂM 2021 !                                                                                              "GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THỰC HỌC, THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP, SÁNG TƯƠNG LAI"                                                                                                                           "TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG CÙNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP"

MỚI CẬP NHẬT

Văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử

05/10/2019 - 09:40

Kế hoạch thực hiện “Văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử” của Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Video