TẬP THỂ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, HỌC SINH, SINH VIÊN KỈ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM ĐẨY LÙI COVID

MỚI CẬP NHẬT

Văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử

05/10/2019 - 09:40

Kế hoạch thực hiện “Văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử” của Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Video