TẬP THỂ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, HỌC SINH, SINH VIÊN KỈ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM ĐẨY LÙI COVID

MỚI CẬP NHẬT

Thông báo điều chỉnh ĐKDT văn thư lưu trử

05/18/2021 - 17:37

Điều kiện đăng kí dự tuyển: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư, lưu trữ hoặc tốt nghiệp cao đẳng khác trở lên và có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trử.

Văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử

05/10/2019 - 09:40

Kế hoạch thực hiện “Văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử” của Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Video