"BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN!                                                                                              "GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THỰC HỌC, THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP, SÁNG TƯƠNG LAI"                                                                                                                           "TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG CÙNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP"

MỚI CẬP NHẬT

Văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử

05/10/2019 - 09:40

Kế hoạch thực hiện “Văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử” của Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Video