TRANG CHỦ    GIỚI THIỆU    TIN TỨC & SỰ KIỆN    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    NGÂN HÀNG MÁU SỐNG    DIỄN ĐÀN    ALBUM ẢNH 
 
 
 
 
 
 
 
 
  TIN TỨC SỰ KIỆN
LIÊN KẾT

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân công nhiệm vụ các thành viên lãnh đạo Trường

 
Xem nội dung cụ thể của Quyết định 


  

THÔNG BÁO

ĐỊA ĐIỂM BÁN PHIẾU ĐĂNG KÍ TUYỂN SINH

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆM NĂM 2015

 TT

Ngành đào tạo

  Chỉ tiêu

            Ghi chú

1

Điều dưỡng Đa khoa

150

             

Nhà Trường có đủ chổ ở trong Kí túc xá cho học sinh.

2

Y sĩ Đa khoa

150

3

Dược sĩ

150

4

Kĩ thuật viên xét nghiệm

50

 

Nhà trường có phiếu đăng kí tuyển sinh bán tại tất cả các Huyện, Thị trong toàn Tỉnh

 

XEM NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA THÔNG BÁO

 

1. Nội dung chi tiết của tất cả các điểm bán HSTS

2. Nội dung chi tiết về chỉ tiêu tuyển sinh 2015

   

  

 

    

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH

BỔ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG  Y TẾ HÀ TĨNH

 

Sau kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng, căn cứ kết quả của Hội đồng thi, ý kiến phê duyệt của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 2670/BTCTU, ngày 10/7/2015 Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 2679/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, chiều ngày 15/7/2015 Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và Trường Cao đẳng Y tế đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan Tĩnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, lãnh đạo các đơn vị trong khối thi đua Giáo dục và Đào tạo Tĩnh , Lãnh đạo các bệnh viện tuyến Tỉnh, Lãnh đạo phòng PA83 Công an tỉnh, các đơn vị bạn trên địa bàn Thành phố.

Về phía Nhà trường có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, BGH cùng toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên Nhà trường.

    

bgh23.jpg - 70.25 Kb

Đồng chí Trần Huy Liệu - Phó giám đốc Sở Nội vụ,

thừa ủy quyền của Chủ tịch Tỉnh đọc Quyết bổ nhiệm Hiệu trưởng cho TS.NGUT Trần Xuân Hoan  

  

        UBND TỈNH HÀ TĨNH
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

              CỘNG HÒA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

          Số :  162 /CĐYT-QĐ

Hà tĩnh, ngày 13  tháng 7  năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Quy định thực hiện các chế độ nghỉ

được hưởng nguyên lương, hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH)”

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH

 

 

       Căn cứ Quyết định 5195/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh;

Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/5/2013 và Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh an toàn lao động;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội;

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2010, có hiệu lực từ ngày 01/01/2012 và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lí viên chức,

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, 

 

                                                                         QUYẾT ĐỊNH:         

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này  “Quy định thực hiện các chế độ nghỉ được hưởng nguyên lương hoặc hưởng bảo hiểm xã hội” trong Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này áp dụng thực hiện bắt đầu từ ngày kí và thay thế các quyết định trước đây trái với quyết định này;

Điều 3. Các Phòng, Ban, Bộ môn trực thuộc, các tổ chức đoàn thể trong Trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

              Nơi nhận :

                          - Như điều 3;

                          - Các sở, ngành liên quan;

                          - Các PHT  (Để phối hợp quản lí);

                          - Lưu VT-TCCB 

 
                                                                        

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 Trần Xuân Hoan

 Xem chi tiết toàn bộ nội dung văn bản

       

  

THÔNG BÁO

V/v bố trí nghỉ phép và sắp xếp công việc trong hè 2014 - 2015

Theo Kế hoạch, thời gian nghỉ hè năm học 2014-2015 được tính từ ngày 7/7/2015 đến ngày 16/8/2015. Để các phòng, ban, tổ chức Đoàn thể chủ động vừa bố trí cán bộ nghỉ phép vừa chuẩn bị một số công việc kịp đầu năm học mới 2015-2016, Lãnh đạo Trường yêu cầu trưởng các đơn vị lưu ý một số nội dung sau:

Xem chi tiết nội dung của kế hoạch hè

  
 
 Lượt truy cập: 0421672
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Tĩnh (Ha Tinh Medical College)
Địa chỉ: Đường Nguyễn Công Trứ, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: (039) 3855932 - Fax: (039) 3855932
Email:
Xây dựng trên nền CMS: Joomla 1.5, Xem tốt ở độ phân giải 1024x768, trình duyệt: IE, FireFox