Lịch học

Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

Lich hoc tap tuan 33 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th3 22, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 33
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 32 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th3 15, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 32
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 31 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th3 09, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 31
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 30 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th3 02, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 30
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 29 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th2 21, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 29
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 25 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th1 26, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 25
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

lich hoc tap tuan 24 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th1 19, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 24
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

lich hoc tap tuan 23 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th1 11, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 23
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

lich hoc tap tuan 22 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th1 04, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 22
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

lich hoc tap tuan 21 (2017- 2018)

Viết bởi vanhuan - Th12 29, 2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 21
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Trang