Lịch học

Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

Lich hoc tap tuan 28 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th2 14, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 28
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                             Năm học 2019 - 2020

Lịch học tập tuần 27 (2019 - 2020)

Viết bởi Andy - Th2 08, 2020

Lich hoc tap tuan 26 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th1 17, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 26
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                             Năm học 2019 - 2020

Lich hoc tap tuan 23 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th1 10, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 23
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                             Năm học 2019 - 2020

Lich hoc tap tuan 22 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th1 03, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 22
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                             Năm học 2019 - 2020

Lich hoc tap tuan 21 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th12 27, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 21
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                             Năm học 2019 - 2020

Lich hoc tap tuan 20 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th12 20, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 20
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                             Năm học 2019 - 2020

Lich hoc tap tuan 19 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th12 13, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 19
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                             Năm học 2019 - 2020

Lich hoc tap tuan 18 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th12 06, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 18
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                             Năm học 2019 - 2020

Lich hoc tap tuan 17 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th11 29, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 17
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                             Năm học 2019 - 2020

Trang