Lịch học

Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

lich hoc tap tuan 11 (2020-2021)

Viết bởi vanhuan - Th10 23, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 11
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                         Năm học 2020 - 2021

lich hoc tap tuan 10 (2020-2021)

Viết bởi vanhuan - Th10 16, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 10
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                         Năm học 2020 - 2021

lich hoc tap tuan 09 (2020-2021)

Viết bởi vanhuan - Th10 09, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 09
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                         Năm học 2020 - 2021

lich hoc tap tuan 08 (2020-2021)

Viết bởi vanhuan - Th10 02, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 08
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                         Năm học 2020 - 2021

lich hoc tap tuan 07 (2020-2021)

Viết bởi vanhuan - Th9 25, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 07
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                         Năm học 2020 - 2021

lich hoc tap tuan 06 (2020-2021)

Viết bởi vanhuan - Th9 18, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 06
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                         Năm học 2020 - 2021

lich hoc tap tuan 05 (2020-2021)

Viết bởi vanhuan - Th9 11, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 05
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                         Năm học 2020 - 2021

lich hoc tap tuan 04 (2020-2021)

Viết bởi vanhuan - Th9 04, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 04
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                         Năm học 2020 - 2021

lich hoc tap tuan 03 (2020-2021)

Viết bởi vanhuan - Th8 28, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 03
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                         Năm học 2020 - 2021

lich hoc tap tuan 02 (2020-2021)

Viết bởi vanhuan - Th8 21, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 02
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                         Năm học 2020 - 2021

Trang