Lịch học

Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

Lich hoc tap tuan 33 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Th3 21, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 33
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Lich hoc tap tuan 32 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Th3 15, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 32
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Lich hoc tap tuan 31 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Th3 08, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 31
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Lich hoc tap tuan 30 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Th3 01, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 30
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Lich hoc tap tuan 29 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Th2 22, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 29
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Lich hoc tap tuan 28 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Th1 24, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 28
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Lich hoc tap tuan 24 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Th1 18, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 24
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Lich hoc tap tuan 23 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Th1 11, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 23
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Lich hoc tap tuan 22 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Th1 04, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 22

Lich hoc tap tuan 21 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Th12 28, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 21
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Trang