Lịch học

Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

Lich hoc tap tuan 50 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Th7 19, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 50
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Lich hoc tap tuan 49 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Th7 12, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 49
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Lich hoc tap tuan 48 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Th7 04, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 48
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Lich hoc tap tuan 47 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Th6 27, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 47
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Lich hoc tap tuan 46 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Th6 20, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 46
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Lich hoc tap tuan 45 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Th6 14, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 45
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Lich hoc tap tuan 44 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Th6 07, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 44
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Lich hoc tap tuan 43 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Tháng 5 31, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 43
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Lich hoc tap tuan 42 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Tháng 5 24, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 42
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Lich hoc tap tuan 41 (2018-2019)

Viết bởi vanhuan - Tháng 5 17, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 41
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2018 - 2019

Trang