Lịch học

Thông báo lỗi

 • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_sync_config() (line 329 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

Lich hoc tap tuan 10 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th10 13, 2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 10
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Thông báo lịch thi lại chứng chỉ tin học

Viết bởi Andy - Th10 10, 2017

Để chuẩn bị cho công tác lập kế hoạch thi sát hạch tin học (lần 2). Dự kiến vào chủ nhật ngày 21/10/2017. Vậy Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ xin thông báo.

Lich hoc tap tuan 09 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th10 06, 2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 09
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lịch học tập tuần 08 (2017 - 2018)

Viết bởi vanhuan - Th9 29, 2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 08

Kế hoạch thi TNCN tháng 9/2017

Viết bởi Andy - Th9 26, 2017

Lịch học tập tuần 07 (2017 - 2018)

Viết bởi vanhuan - Th9 21, 2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 07
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                      Năm học 2017 - 2018

Lịch học tập tuần 06 (2017 - 2018)

Viết bởi Andy - Th9 16, 2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 06
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                      Năm học 2017 - 2018

Điểm thi Tin hoc và lịch thi lại

Viết bởi Andy - Th9 12, 2017
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ
KÌ THI SÁT HẠCH KĨ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

************************************

Lịch học tập tuần 05 (2017 - 2018)

Viết bởi Andy - Th9 08, 2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 05
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                      Năm học 2017 - 2018

Lịch thi Sát hạch CC Tin học 9/2017

Viết bởi Andy - Th9 06, 2017
ĐỀ NGHỊ HỌC SINH SINH VIÊN THEO GIÕI LỊCH
VÀ ĐẾN THAM GIA DỰ THI ĐÚNG GIỜ QUY ĐỊNH
 
Nếu đến thời gian nói trên Học sinh - Sinh viên

Trang