Lịch học

Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

Lich hoc tap tuan 44 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th6 05, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 44
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                             Năm học 2019 - 2020

Lich hoc tap tuan 43 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Tháng 5 29, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 43
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                             Năm học 2019 - 2020

Lich hoc tap tuan 42 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Tháng 5 22, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 42
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                             Năm học 2019 - 2020

Lich hoc tap tuan 41 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Tháng 5 15, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 41
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                             Năm học 2019 - 2020

Lich hoc tap tuan 40 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Tháng 5 11, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 40
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                             Năm học 2019 - 2020

Lich hoc tap tuan 30 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th2 28, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 30
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                             Năm học 2019 - 2020

Lich hoc tap tuan 28 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th2 14, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 28
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                             Năm học 2019 - 2020

Lịch học tập tuần 27 (2019 - 2020)

Viết bởi Andy - Th2 08, 2020

Lich hoc tap tuan 26 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th1 17, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 26
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                             Năm học 2019 - 2020

Lich hoc tap tuan 23 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th1 10, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 23
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                             Năm học 2019 - 2020

Trang