Lịch học

Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

lich hoc tap tuan 23 (2020-2021)

Viết bởi vanhuan - Th1 15, 2021
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 23
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                         Năm học 2020 - 2021

lich hoc tap tuan 22 (2020-2021)

Viết bởi vanhuan - Th1 07, 2021
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 22
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                         Năm học 2020 - 2021

lich hoc tap tuan 21 (2020-2021)

Viết bởi vanhuan - Th1 02, 2021
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 21
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                         Năm học 2020 - 2021

lich hoc tap tuan 20 (2020-2021)

Viết bởi vanhuan - Th12 25, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 20
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                         Năm học 2020 - 2021

lich hoc tap tuan 19 (2020-2021)

Viết bởi vanhuan - Th12 18, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 19
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                         Năm học 2020 - 2021

lich hoc tap tuan 18 (2020-2021)

Viết bởi vanhuan - Th12 11, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 18
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                         Năm học 2020 - 2021

lich hoc tap tuan 17 (2020-2021)

Viết bởi vanhuan - Th12 04, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 17
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                         Năm học 2020 - 2021

lich hoc tap tuan 16 (2020-2021)

Viết bởi vanhuan - Th11 27, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 16
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                         Năm học 2020 - 2021

lich hoc tap tuan 15 (2020-2021)

Viết bởi vanhuan - Th11 20, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 15
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                         Năm học 2020 - 2021

lich hoc tap tuan 14 (2020-2021)

Viết bởi vanhuan - Th11 13, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 14
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                         Năm học 2020 - 2021

Trang