Lịch học

Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

lich hoc tap tuan 53 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th8 07, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 53
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                         Năm học 2019 - 20200

lich hoc tap tuan 52 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th7 31, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 52
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                         Năm học 2019 - 20200

lich hoc tap tuan 51 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th7 24, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 51
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                             Năm học 2019 - 20200

lich hoc tap tuan 50 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th7 17, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 50
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                             Năm học 2019 - 20200

lich hoc tap tuan 49 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th7 10, 2020
XEM VÀ DOWNLOAD LỊCH TẠI ĐÂY TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 49
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                             Năm học 2019 - 2020

lich hoc tap tuan 49 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th7 10, 2020
XEM VÀ DOWNLOAD LỊCH TẠI ĐÂY TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 49
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                             Năm học 2019 - 2020

Lich hoc tap tuan 48 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th7 03, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 48
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                             Năm học 2019 - 2020

Lich hoc tap tuan 47 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th6 26, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 47
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                             Năm học 2019 - 2020

Lich hoc tap tuan 46 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th6 19, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 46
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                             Năm học 2019 - 2020

Lich hoc tap tuan 45 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th6 12, 2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 45
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                             Năm học 2019 - 2020

Trang