DS khen thưởng học sinh giỏi

Thông báo lỗi

 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
 • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
Viết bởi vogiap84 - Th11 22, 2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH

HỘI KHUYẾN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHẬN TIỀN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP

NĂM HỌC 2017 -2018

 

 1. DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TOÀN QUỐC

TT

HỌ VÀ TÊN

BỐ/MẸ

THÀNH TÍCH

MỨC THƯỞNG

KÍ NHẬN

1

Phan Hà Đăng

Hà Thị Hoài Nam

HS Giỏi toàn quốc

1.000.000

 

 

TỔNG

 

 

1.000.000

 

 1. DANH SÁCH HỌC SINH ĐỖ ĐẠI HỌC

TT

HỌ VÀ TÊN

BỐ/MẸ

THÀNH TÍCH

MỨC THƯỞNG

KÍ NHẬN

1

Nguyễn Đức Mạnh

Phan Thị Hoa

Đỗ đại học

300.000

 

2

Nguyễn Hoàng Nhân

Nguyễn Văn

Đỗ đại học

300.000

 

3

Trần Anh Đức

Trần Chiến Thắng

Đỗ đại học

300.000

 

 

TỔNG

 

 

900.000

 

 1. DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TỈNH

TT

HỌ VÀ TÊN

BỐ/MẸ

THÀNH TÍCH

MỨC THƯỞNG

KÍ NHẬN

1

Lê Hà Trang

Lê Văn Huân

HS Giỏi tỉnh

200.000

 

2

Trần Bảo Minh

Trần Quỳnh Hoa

Hs Giỏi tỉnh

200.000

 

3

Lê Thị Hà Anh

Lê Danh Vinh

Hs Giỏi tỉnh

200.000

 

4

Lê Hà Cẩm

Nguyễn Thị Ái

HS Giỏi tỉnh

200.000

 

 

TỔNG

 

 

800.000

 

 

 1. DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ/HUYỆN/THỊ

TT

HỌ VÀ TÊN

BỐ/MẸ

THÀNH TÍCH

MỨC THƯỞNG

KÍ NHẬN

1

Nguyễn Anh Minh

Nguyễn Thị Do Cam

HS Giỏi Thành phố

150.000

 

2

Trần Lê Anh Dũng

Lê Nữ Vân Thắng

HS giỏi thành phố

150.000

 

3

Lê Hà Linh

Lê Văn Huân

HS Giỏi thành phố

150.000

 

4

Nguyễn Bùi Minh Khôi

Bùi Thị Trâm Anh

HS Giỏi cấp huyện

150.000

 

5

Phạm Hồng Hải

Ngô Thị Hồng Quế

HS Giỏi thành phố

150.000

 

6

Võ Thị Thảo Nguyên

Biện Thị Hương Giang

HS Giỏi thành phố

150.000

 

7

Nguyễn Trần Nghĩa

Nguyễn Văn

HS Giỏi thành phố

150.000

 

8

Nguyễn Ngọc Hà

Nguyễn Trung Duyên

HS Giỏi Thành phố

150.000

 

9

Hoàng Anh Quân

Nguyễn Thị Tâm

HS Giỏi thành phố

150.000

 

 

TỔNG

 

 

1.350.000

 

 

 1. DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG

TT

HỌ VÀ TÊN

BỐ/MẸ

THÀNH TÍCH

MỨC THƯỞNG

KÍ NHẬN

1

Nguyễn Ngọc Minh Anh

Nguyễn Thị Do Cam

HS Giỏi Trường

100.000

 

2

Trần Lê Anh Tuấn

Lê Nữ Vân Thắng

HS Giỏi trường

100.000

 

3

Nguyễn Tất Bảo Huy

Nguyễn Tất Tuấn

HS Giỏi trường

100.000

 

4

Phạm Nguyệt Hà

Nguyễn Thị Nguyệt

HS Giỏi trường

100.000

 

5

Lê Danh Hùng

Lê Danh Vinh

Hs Giỏi trường

100.000

 

6

Phan Trọng Nhân

Nguyễn Thị Nga

HS Giỏi trường

100.000

 

7

Phan Trọng Qúy

Nguyễn Thị Nga

HS Giỏi trường

100.000

 

8

Nguyễn Thị Thùy Linh

Hồ Thị Tình

HS Giỏi trường

100.000

 

9

Phạm Thùy Linh

Trần Thị Hương

HS Giỏi trường

100.000

 

10

Đồng Nguyễn Nhật Linh

Nguyễn Thị Hồng Cẩm

HS Giỏi trường

100.000

 

11

Trần Phan Bách

Trần Văn Trung

HS Giỏi trường

100.000

 

12

Bùi Gia Hân

Bùi Văn Chung

HS Giỏi trường

100.000

 

13

Nguyễn Thanh Minh

Nguyễn Thanh Hải

HS Giỏi trường

100.000

 

14

Hồ Đức Ngô Phong

Ngô Thị Thúy Vân

HS Giỏi Trường

100.000

 

15

Phan Nguyễn Mai Lê

Nguyễn T Thanh Huyền

HS Giỏi Trường

100.000

 

16

Hồ Đức Hùng

Nguyễn Thị Hoài Như

HS Giỏi Trường

100.000

 

 

TỔNG

 

 

1.600.000

 

 1. DANH SÁCH HỌC SINH TIÊN TIẾN

TT

HỌ VÀ TÊN

BỐ/MẸ

THÀNH TÍCH

MỨC THƯỞNG

KÍ NHẬN

1

Võ Tá Hoàng Tùng

Biện Thị Hương Giang

Hs tiên tiến

50.000

 

2

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Hồ Thị Tình

Hs tiên tiến

50.000

 

3

Đặng Bá Lộc

Trương Thị Cẩm Bình

Hs tiên tiến

50.000

 

 

TỔNG

 

 

150.000

 

 

TỔNG I + II + III + IV + V + VI: 5.800.000

(Bằng chữ: Năm triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)

 

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 10 năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI KHUYẾN HỌC

 

 

 

 

 

 

Trần Xuân Hoan

KẾ TOÁN

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Như Ý

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Do Cam