Thông báo

Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

Tuyển ứng viên học tập và làm việc tại Đức

Viết bởi Andy - Th4 23, 2018

Trung tâm Lao động ngoài nước là cơ quan trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được giao trực tiếp kí thỏa thuận hợp tác với công ty Vivantes Diễn đàn cho người cao tuổi CHLB Đức trong ngành điều dưỡng chăm sóc người già và người bệnh.

Thông báo tuyển sinh các lớp Cao đẳng liên thông

Viết bởi Andy - Th3 25, 2018

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh Thông báo tuyển sinh các lớp Cao đẳng liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng khóa học 2018 - 2020.

Tuyển sinh đào tạo nghề y tế thôn bản để đi làm việc tại Đài Loan năm 2018

Viết bởi Andy - Th1 10, 2018
THÔNG BÁO
Tuyển sinh đào tạo nghề y tế thôn bản (Chương trình đào tạo 3 tháng)

Tuyển sinh CĐLT ở Thạch Hà; Đức Thọ; Hồng Lĩnh

Viết bởi Andy - Th12 14, 2017

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp Cao đẳng Điều dưỡng liên thông tại huyện Thạch Hà; Đức Thọ và TX Hồng Lĩnh năm 2018

Thông báo tuyển chọn ứng viên sang làm việc tại Đức

Viết bởi Andy - Th12 08, 2017

Trên cơ sở Ý định thư giữa Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội và và Bộ Kinh tế và Năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

Viết bởi Andy - Th11 15, 2017

Thông tư này áp dụng cho các trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng

Tuyển nhân viên các ngành Quản trị nhân lực

Viết bởi Andy - Th11 15, 2017

Trườmg Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển nhân viên các ngành Quản trị nhân lực.

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2017

Viết bởi Andy - Th11 13, 2017

Thông báo hợp đồng nhân viên bảo vệ

Viết bởi Andy - Th10 23, 2017
THÔNG BÁO
Về việc hợp đồng nhân viên bảo vệ
 

Thông báo về việc hợp đồng nhân viên điện nước

Viết bởi Andy - Th10 20, 2017
THÔNG BÁO
Về việc hợp đồng Nhân viên phụ trách điện, nước
  

Trang