Thông báo

Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

Tuyển sinh CĐĐD Liên thông tại Thạch Hà

Viết bởi Andy - Th12 14, 2017

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp Cao đẳng Điều dưỡng liên thông tại huyện Thạch Hà năm 2018

Thông báo tuyển chọn ứng viên sang làm việc tại Đức

Viết bởi Andy - Th12 08, 2017

Trên cơ sở Ý định thư giữa Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội và và Bộ Kinh tế và Năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

Viết bởi Andy - Th11 15, 2017

Thông tư này áp dụng cho các trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng

Tuyển nhân viên các ngành Quản trị nhân lực

Viết bởi Andy - Th11 15, 2017

Trườmg Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển nhân viên các ngành Quản trị nhân lực.

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2017

Viết bởi Andy - Th11 13, 2017

Thông báo hợp đồng nhân viên bảo vệ

Viết bởi Andy - Th10 23, 2017
THÔNG BÁO
Về việc hợp đồng nhân viên bảo vệ
 

Thông báo về việc hợp đồng nhân viên điện nước

Viết bởi Andy - Th10 20, 2017
THÔNG BÁO
Về việc hợp đồng Nhân viên phụ trách điện, nước
  

Điều chỉnh lịch thi chứng chỉ tin học

Viết bởi Andy - Th10 19, 2017

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ xin thông báo

DO ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN CỦA NHÀ TRƯỜNG NÊN LỊCH THI LẦN 2

KÌ THI SÁT HẠCH KỈ NĂNG SỬ DỤNG CNTT (TIN HỌC) DỰ KIẾN VÀO NGÀY 21/10/2107

THỜI GIAN THI LẠI TỐT NGHIỆP TIẾNG VIỆT CƠ BẢN

Viết bởi Andy - Th10 18, 2017

Thông báo kết quả xét hồ sơ đăng kí tuyển dụng giảng viên năm 2017

Viết bởi Andy - Th10 14, 2017

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã rà soát, đối chiếu hồ sơ. đăng kí tuyển dụng giảng viên  các tiêu chuẩn, điều kiện đăng kí dự tuyển. Kết quả có 07 hồ sơ đạt tiêu chuẩn dự tuyển

Trang