Lời giới thiệu

Thông báo lỗi

  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
Viết bởi Andy - Th8 11, 2016

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG – THANH TRA

 

              Tên viết tắt: Tiếng Việt: CTHSSV-ĐBCL-TT

              Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong - TP Hà Tĩnh

              Liên hệ: ĐT (039)3895674.

              Email:

              Website: cdytehatinh.edu.vn

              Năm thành lập đơn vị: 2021

         1. Giới thiệu:

              Trên cơ sở sát nhập các đơn vị trong Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ; Phòng Công tác học sinh sinh viên - Đảm bảo chất lượng – Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 14/QĐ-CĐYT ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

         2. Chức năng, nhiệm vụ

         2.1. Chức Năng

            Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, quản lý, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ đối với học sinh, sinh viên nhằm đảm bảo các mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp.

             Xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp phù hợp với sứ mạng, mục tiêu và điều kiện thực tế của Nhà trường. Tự đánh giá, cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo; định kỳ đăng ký kiểm định chương trình đào tạo và kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

             Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong phạm vi quản lí của Hiệu trưởng.

              2.2. Nhiệm vụ

              2.2.1. Nhiệm vụ công tác học sinh sinh viên:

              a).  Công tác hành chính:

              - Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ HSSV trúng tuyển nhập học vào Trường theo quy định; hướng dẫn công tác đại hội, sinh hoạt lớp vào đầu mỗi năm học; tham mưu cho Ban Giám hiệu ban hành quyết định chuẩn y ban cán sự lớp; tổ chức làm thẻ HSSV.

              - Thống kê, tổng hợp, quản lý hồ sơ của HSSV.

              - Giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho HSSV.

              b) Tổ chức quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của HSSV:

              - Tổ chức sinh hoạt đầu khóa, đầu năm học cho HSSV.

              - Chủ trì và phối hợp với các khoa, phòng trong Nhà trường đề xuất giảng viên chủ nhiệm cho các lớp vào đầu mỗi năm học.

                - Kiểm tra việc học tập của HSSV; thanh tra, giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy chế học học tập; giải quyết các thủ tục cho HSSV nghỉ học, đình chỉ học, thôi học, tiếp nhận HSSV vào học lại.

                - Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của HSSV; phân loại, xếp loại rèn luyện HSSV cuối mỗi học kỳ, năm học và toàn khóa học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm quy chế, nội quy Nhà trường.

                - Phối hợp với phòng ĐT-KHCN tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thi tay nghề giỏi và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

                - Lập hồ sơ tham mưu cho hội đồng kỷ luật Nhà trường trong công tác xử lý kỷ luật HSSV vi phạm nội quy, quy chế học tập, sinh hoạt; là thành viên Hội đồng kỷ luật, tham mưu quyết định xử lý HSSV vi phạm quy chế.

              - Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tác phong trào cho HSSV trong Nhà trường, tiếp nhận và giải quyết đơn từ, khiếu nại, khiếu tố liên quan đến HSSV để giải quyết hoặc báo cáo Ban Giám hiệu giải quyết.

              - Phối hợp tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện theo từng học kỳ, năm học cho HSSV, chủ trì tham mưu cho Ban Giám hiệu công tác xét học bổng khuyến khích cho HSSV.

              - Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo - Khoa học công nghệ để tổ chức, quản lý việc học tập của HSSV như: theo dõi việc thực hiện thời khoá biểu, kiểm tra việc học tập của HSSV trên lớp; phối hợp với các Khoa và giảng viên đứng lớp để triển khai các hình thức điểm danh tại lớp học đột xuất.

              - Phối hợp với Quản lý Đào tạo - Khoa học công nghệ tổ chức tư vấn học tập, tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV.

              c) Chế độ, chính sách đối với HSSV

              - Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với HSSV về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến HSSV.

              - Tham mưu xét duyệt danh sách các đối tượng được hưởng các chế độ liên quan đến HSSV để phòng Tổ chức – Tài chính có cơ sở thực hiện thanh toán theo quy định.

              - Tạo điều kiện giúp đỡ học sinh tàn tật, khuyết tật, HSSV diện chính sách, HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

              d) Y tế học đường

              - Thực hiện công tác sơ cứu ban đầu cho HSSV bị tai nạn trong quá trình học tập hoặc ốm đau đột xuất.

              - Chủ trì tổ chức thực hiện công tác y tế trường học và công tác tư vấn sức khỏe học đường: lập kế hoạch, triển khai, giám sát công tác y tế trường học, tổ chức khám sức khỏe cho HSSV (nếu có); tư vấn, chăm sóc, phòng chống dịch, bệnh trong toàn trường; tham mưu Ban Giám hiệu trong việc giải quyết những trường hợp không đủ sức khỏe để học tập.

              e) Công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác trong HSSV

              - Tham mưu cho Hiệu trưởng phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn, khu vực có HSSV ngoại trú để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho học sinh sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến HSSV.

              - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến học sinh; hướng dẫn HSSV chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế.

              - Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường trong công tác tuyên truyền giáo dục cho HSSV về phòng chống cháy nổ, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác; xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng với HSSV.

              g) Quản lý học sinh nội trú:

             - Phối hợp với Phòng Hành chính tổng hợp tổ chức quản lý HSSV nội trú; theo dõi và tổ chức triển khai thực hiện công tác HSSV nội trú và ngoại trú; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

             - Phổ biến và hướng dẫn HSSV thực hiện tốt nội quy, quy định Khu nội trú;

kiểm tra, đánh giá và đề xuất khen thưởng, kỉ luật đối với HSSV nội trú.

             - Tổ chức xét duyệt, kí hợp đồng phòng ở và các dịch vụ khác trong Khu nội

trú; sắp xếp chỗ ở cho học sinh, sinh viên Việt Nam và nước ngoài đăng kí vào ở trong Khu nội trú theo đúng tiêu chuẩn, chế độ quy định.

             - Chấm dứt hợp đồng ở nội trú đối với các học sinh, sinh viên vi phạm nội

quy, không thực hiện đúng hợp đồng đã kí.

             - Phối hợp phòng Hành chính tổng hợp quản lí tài sản của Trường trong Khu Nội trú.

             - Chủ trì phối hợp với Tổ Y tế cơ quan, Phòng Hành chính - Tổng hợp thực

hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, phòng bệnh, phòng dịch ở trong và xung

quanh Khu nội trú.

            - Định kì tổ chức kiểm tra, phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp trình

Hiệu trưởng kế hoạch xây dựng, nâng cấp, tu sửa nhà ở và các công trình trong Khu

nội trú bị hư hỏng.

             - Chủ trì đề xuất, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp

xử lí học sinh, sinh viên vi phạm nội quy, quy chế công tác học sinh, sinh viên

trong Khu Nội trú.

             - Phối hợp với bộ phận Tài chính - Kế toán đôn đốc học sinh, sinh viên nội trú thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp kinh phí đúng thời hạn quy định.

              h) Các hoạt động phong trào khác:

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể khác trong Trường tạo điều kiện cho HSSV tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, câu lạc bộ và các hoạt động rèn luyện khác.

             - Phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt

động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao cho học sinh, sinh viên nội trú;

          2.2.2. Về công tác Bảo đảm chất lượng

             - Tham mưu các nội dung và biện pháp thực hiện các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành.

              - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

              - Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đề xuất các biện pháp thực hiện xây dựng, vận hành và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng đúng tiến độ, hiệu quả và đảm bảo chất lượng.

              - Báo cáo kết quả xây dựng, vận hành và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

              - Là đầu mối thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Chủ trì và phối hợp các đơn vị xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tự đánh giá chương trình đào tạo.

              - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc tổ chức thực hiện thu thập, phân tích và xử lý thông tin, minh chứng, đánh giá mức độ đạt được theo quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và các hướng dẫn có liên quan của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

             - Hàng năm thu thập các ý kiến của cán bộ quản lý, giảng viên, giảng viên, người học về tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo.

Xây dựng, theo dõi, lưu trữ và cập nhật các cơ sở dữ liệu để minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và bảo đảm chất lượng của trường.

              - Duy trì và phát triển các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, bao gồm đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên; chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập; phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, thư viện, hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở thực hành; nguồn lực tài chính, ký túc xá và cơ sở dịch vụ khác.

              - Giám sát các hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trường theo đúng qui định của pháp luật và hệ thống bảo đảm chất lượng.

              - Hàng năm, thực hiện và báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - thương binh và Xã hội; công bố công khai điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, kết quả tự đánh giá và kiểm định chất lượng trên trang thông tin điện tử của của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và phương tiện thông tin đại chúng.

            2.2.3. Công tác Thanh tra

            - Xây dựng kế hoạch thanh tra - kiểm tra quá trình đào tạo tại trường và các cơ sở liên kết đào tạo.

            - Phối hợp với các Phòng, Khoa thực hiện hoạt động tự thanh tra, kiểm tra về chất lượng đào tạo theo kế hoạch đã được duyệt, báo cáo kết quả và đề xuất với Ban Giám hiệu những nội dung cần điều chỉnh sau mỗi đợt tự thanh, kiểm tra.

            - Thanh tra đột xuất theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng nếu có đơn khiếu tố, khiếu nại của HSSV và Giảng viên về công tác đào tạo.

            - Kiểm tra công tác giảng dạy của Giảng viên; việc chấp hành nội quy của HSSV.

            - Tiếp nhận và trình Ban Giám hiệu giải quyết kịp thời những khiếu nại của cán bộ viên chức, HSSV về công tác đào tạo của Nhà trường.

            - Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp, kiểm tra kết thúc mô đun, môn học.

            - Tham mưu báo cáo công tác tự thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo của trường cho cơ quan cấp trên theo yêu cầu;

 

              3. Cơ cấu tổ chức: 

 
 quang_tan-s.jpg
HỌ VÀ TÊN:           NGUYỄN QUANG TÂN
Học hàm - học vị:      Thạc sĩ - Bác sĩ
Chức vụ:                    Trưởng phòng
Điện thoại:                  0912540538
Email:                         quangtan62@gmail.com
          Nguyễn Quang Tân
 

 

 trung.jpg
HỌ VÀ TÊN:           TRẦN VĂN TRUNG
Học hàm - học vị:     DS.CKI
Chức vụ:                   P. Trưởng phòng
Điện thoại:                 0986947926
Email:                        duocsytrung@gmail.com
          Trần Văn Trung
 

 

 
hoang.jpg
 
HỌ VÀ TÊN:          PHAN HUY HOÀNG
Học hàm - học vị:     ThS Toán học
Chức vụ:                   Chuyên viên
Điện thoại:                 0904477887
Email:                        phanhuyhoang81@yahoo.com
          Phan Huy Hoàng
 

 

 
nt_nga.jpg
 
HỌ VÀ TÊN:          NGUYỄN THỊ NGA
Học hàm - học vị:    CN Tin học
Chức vụ:                  Chuyên viên
Điện thoại:                0916608584
Email:                       ngatinh7983@gmail.com
          Nguyễn Thị Nga
 

 

 
huan.jpg
 
HỌ VÀ TÊN:          NGUYỄN VĂN HUẤN
Học hàm - học vị:    ĐD.CKI
Chức vụ:                  Chuyên viên
Điện thoại:                0916351186
Email:                       nvhuan86dd@gmail.com
          Nguyễn Văn Huấn
 

 

 
tuan.jpg
 
HỌ VÀ TÊN:          PHAN ANH TUẤN
Học hàm - học vị:    ThS Quản lý Giáo dục
Chức vụ:                  Chuyên viên
Điện thoại:                0918387668
Mail:                          phantuancdyt@yahoo.com
          Phan Anh Tuấn
 

 

 
trang.jpg
 
HỌ VÀ TÊN:          ĐOÀN THỊ TRANG
Học hàm - học vị:    CN Tin học
Chức vụ:                  Chuyên viên
Điện thoại:                0963817167
Email:                       doantrangpdt@gmail.com
          Đoàn Thị Trang
 

 

 
tinh.jpg
 
HỌ VÀ TÊN:          HỒ THỊ TÌNH
Học hàm - học vị:    Y sĩ
Chức vụ:                  Y tế trường học
Điện thoại:                0978655822
Email:                        hothitinhcdythatinh@gmail.com
          Hồ Thị Tình
 

 

 
may.jpg
 
HỌ VÀ TÊN:          THÂN THỊ HỒNG MÂY
Học hàm - học vị:     Dược sic CĐ
Chức vụ:                  Quản lí KTX
Điện thoại:                0943247102
Email:                       thanhongmay@gmail.com
          Thân Thị Hồng Mấy
 

 

 

chung_0.jpg

 
 
HỌ VÀ TÊN:          BÙI KHẮC CHUNG
Học hàm - học vị:    ThS Thể dục
Chức vụ:                  Chuyên viên
Điện thoại:                0944985566
Email:                       buichungcdyt@gmail.com
          Bùi Khắc Chung