Lời giới thiệu

Viết bởi Andy - Th8 11, 2016
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
OFFICE OF EDUCATIONAL TESTING AND QUALITY ASSURANCE  
 
Tên viết tắt:   Tiếng Việt: KT&ĐBCL
                         Tiếng Anh: OETQA
Địa chỉ:           Đường Lê Hồng Phong - TP Hà Tĩnh
Liên hệ:          ĐT (039)3895674
                         mail: phongkhaothicdyht@yahoo.com

                       Website: cdytehatinh.edu.vn

Năm thành lập đơn vị:      2012

1. Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của đơn vị:
    Trong xu thế hội nhập quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương kiểm định chất lượng dạy và học tại tất cả các trường đại học, cao đẳng, không phân biệt loại hình công lập, bán công hay dân lập. Hiện nay, nhiều trường đại học, cao đẳng trong cả nước có trung tâm hoặc đơn vị chuyên trách công tác khảo thí, công tác đảm bảo chất lượng và đánh giá chất lượng. Vì vậy, việc thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (tên viết tắt tiếng Việt là KT&ĐBCL); tên tiếng anh là Office of Educational Testing and Quality Assurance (tên viết tắt tiếng Anh là OETQA) tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh là một nhu cầu tất yếu.

    Trên cơ sở là Bộ phận Kiểm định chất lượng. Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng được thành lập theo Quyết định số 100/QĐ-CĐYT ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh về việc thành lập Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng, là đơn vị quản lý chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Được ban hành theo Quyết định số 140 /QĐ-CĐYT ngày 20/5/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh h.
2.1. Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về:
a) Kế hoạch triển khai và thực hiện các chủ trương của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Nhà trường về lĩnh vực Khảo thí;

b) Kế hoạch triển khai và thực hiện các chủ trương của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Nhà trường về lĩnh vực về đảm bảo chất lượng giáo dục.

2.2. Nhiệm vụ:
a) Công tác Khảo thí
    - Chủ trì xây dựng quy trình, quy chế, quy định về hoạt động thuộc lĩnh vực Khảo thí trình Hiệu trưởng phê duyệt.
    - Làm đầu mối trực tiếp thực hiện công tác khảo thí theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo và quy định của Trường.
    - Chủ trì tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, đề xuất cải tiến hình thức, phương pháp đánh giá theo hướng tăng tính khách quan, công bằng trong đánh giá kết quả học tập của người học, phù hợp với mục tiêu chương trình đào tạo của Nhà trường.
    - Tham mưu tổ chức xây dựng và quản lí ngân hàng đề thi của các kì thi: Thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp (Trừ thi tuyển sinh).
    - Thường trực Ban đề thi, ban coi thi, ban chấm thi tốt nghiệp; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát các kì thi do Nhà trường tổ chức; tham gia Hội đồng thi tuyển sinh.
    - Thực hiện kế hoạch thi kết thúc học phần cho các đối tượng đào tạo; chuyển kết quả các kì thi đến các đơn vị có liên quan đúng tiến độ yêu cầu.
    - Đề xuất phương án phúc khảo bài thi; kiểm tra kết quả thi, quản lí kết quả học tập của HSSV, việc tổ chức dạy học bổ sung chương trình của các khoa, bộ môn.
b) Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục
    - Chủ trì xây dựng quy trình, quy chế, quy định về hoạt động thuộc lĩnh Đảm bảo chất lượng trình Hiệu trưởng ban hành;
    - Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo theo các tiêu chuẩn, tiêu chí về kiểm định chất lượng đào tạo.
    - Phối hợp với các bộ phận trong Trường nghiên cứu, xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình, nội dung đào tạo, chất lượng giảng dạy của giảng viên.
    - Nghiên cứu và triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo.
    - Tổ chức khảo sát, đánh giá kết hợp với các tổ chức trong và ngoài Trường để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.
    - Chủ trì tổ chức tự đánh giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí làm cơ sở cho đánh giá ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao theo quy định của pháp luật.

4. Lãnh đạo/trưởng / phó/ đơn vị/tổ chức qua các thời kỳ:
    - Từ năm 2012 đến nay             - ThS Nguyễn Quang Tân - Trưởng phòng
    - Từ năm 2012 đến 2013           - ThS Nguyễn Thị Do Cam - P. Trưởng phòng
    - Từ năm 2013 đến 5/2016         - ThS Nguyễn Thanh Hải   - P. Trưởng phòng

    - Từ 5/2016                               - ThS Nguyễn Thị Ái           - P. Trưởng phòng

5. Đội ngũ cán bộ /Thành viên: 
 
 quang_tan-s.jpg
HỌ VÀ TÊN:           NGUYỄN QUANG TÂN
Học hàm - học vị:    Thạc sỹ
Chức vụ:                 Trưởng phòng
Mobile:                    0912540538
Địa chỉ:                   Ngõ 5 Đường Hải Thượng Lãn Ông - TP Hà Tĩnh
Mail:                       quangtan62@gmail.com
          Nguyễn Quang Tân
 
 ai.png
HỌ VÀ TÊN:           NGUYỄN THỊ ÁI
Học hàm - học vị:   Thạc sỹ
Chức vụ:                 P. Trưởng phòng
Mobile:                   0919781646
Địa chỉ:                   P. Bắc Hà - TP Hà Tĩnh
Mail:                       Bsaicdy@gmail.com
          Nguyễn Thị Ái
 
 
HỌ VÀ TÊN:          NGUYỄN THÀNH cÔNG
Học hàm - học vị:   ThS Tin học
Chức vụ:                Chuyên viên
Mobile:                   0946526567
Địa chỉ:                   P. Tân Giang - TP Hà Tĩnh
Mail:                       thanhcong04t1n@yahoo.com 
          Nguyễn Thành Công
 
 
HỌ VÀ TÊN:          NGUYỄN THỊ NGA
Học hàm - học vị:   CN Tin học
Chức vụ:                Chuyên viên
Mobile:                   0916608584
Địa chỉ:                   P. Tân Giang - TP Hà Tĩnh
Mail:                       ngatinh7983@gmail.com
          Nguyễn Thị Nga