Ban giám hiệu

Viết bởi Andy - Th8 10, 2016

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH

 

tranxuanhoan-s.jpg - 31.12 Kb

TRẦN XUÂN HOAN
TIẾN SĨ - NGƯT – HIỆU TRƯỞNG
Điện thoại: 0393.858.690
Mobile:      0913.550.422
Địa chỉ:     P. Tân giang-TP Hà Tĩnh

c_thang1.jpg

TRẦN CHIẾN THẮNG
       TIẾN SĨ  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
       Điện thoại:  0393.858.690
       Mobile:       0913.356.861
       Địa chỉ:       P. Bắc Hà-TP Hà Tĩnh
       Email:         chienthang669@yahoo.com.vn 

Ảnh

NGUYỄN VĂN
       ThS.    PHÓ HIỆU TRƯỞNG
       Điện thoại:  0393.858.689
       Mobile:       0914960668
       Địa chỉ:       P. Bắc Hà - TP Hà Tĩnh
        Mail:             bsnhannghia@gmail.com