Ban giám hiệu

Thông báo lỗi

  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_sync_config() (line 329 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
Viết bởi Andy - Th8 10, 2016

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH

 

tranxuanhoan-s.jpg - 31.12 Kb

TRẦN XUÂN HOAN
TIẾN SĨ - NGƯT – HIỆU TRƯỞNG
Điện thoại: 0393.858.690
Mobile:      0913.550.422
Địa chỉ:     P.Tân giang-TP Hà Tĩnh

c_thang1.jpg

TRẦN CHIẾN THẮNG
       TIẾN SĨ – P.HIỆU TRƯỞNG
       Điện thoại:  0393.858.690
       Mobile:       0913.356.861
       Địa chỉ:       P. Bắc Hà-TP Hà Tĩnh
       Email:         chienthang669@yahoo.com.vn 

Ảnh

NGUYỄN VĂN
       ThS. HIỆU TRƯỞNG
       Điện thoại:  0393.858.689
       Mobile:       0914960668
       Địa chỉ:       P. Bắc Hà - TP Hà Tĩnh
        Mail:             bsnhannghia@gmail.com