LỞI GIỚI THIỆU

Viết bởi Andy - Th10 10, 2017
KHOA Y HỌC LÂM SÀNG
 
     1. Giới thiệu chung:
      - Khoa Y học Lâm Sàng được thành lập ngày 29 tháng 4 năm 2016 theo quyết định số 102/ QĐ-CĐYT bao gồm các Bộ môn: Nội & CK hệ nội, Ngoại & CK hệ Ngoại, Phụ sản và Bộ môn Nhi.
      - Khoa Y học Lâm Sàng trực thuộc Ban giám hiệu trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, trưởng khoa là Ths: Nguyễn Thanh Hải. Khoa hiện có 15 Giảng viên cơ hửu, trong đó có 01 Tiến sĩ, 09 Thạc sĩ, 01 Bác sĩ, 2 CN hộ sinh và 2 CN điều dưỡng  và có 44 Giảng viên thỉnh gỉảng kiêm nhiệm, trong đó có 01 Tiến sĩ, 12 BSCKII, 10 ThS, 05 BSCKI, 05 BS, 11 CN  Điều dưỡng.
      2. Chức năng, nhiệm vụ:
      2.1. Đào tạo: - Giảng dạy các môn học thuộc các chuyên nghành ngoại khoa, Nội khoa, Nhi khoa , Sản phụ khoa và các chuyên khoa lẻ cho các đối tượng học sinh và sinh viên.
      - Hướng dẫn học sinh, sinh viên thực tập trên các khoa Ngoại, Khoa Nội, Khoa sản, Khoa nhi và Các chuyên khoa lẻ bệnh viên đa khoa tĩnh, bệnh viện thành phố. Biên soạn giáo trình giảng dạy trong trường.
      2.2. Nghiên cứu khoa học: Năm học 2016-2017 Khoa đã có 11 đề tài báo cáo khoa học được hội đồng khoa học cấp trường đánh giá cao.
      2.3. Học tập: Đây là nhiệm vụ quan trọng, là cơ sở để mỗi giảng viên hoàn thành nhiệm vụ và là điều kiện cần và đủ cho sự phát triễn Khoa. Định hướng đến năm 2020 Khoa phải có 04 TS, 10 Ths ,06 ĐH giảng viên cơ hửu.
      2.4. Tham gia mọi hoạt động chung của nhà trường:
      Phương hướng phát triển Khoa: Đến năm 2020 khoa phấn đấu có đủ giáo viên cơ hữu hướng dẫn lâm sàng cho sinh viên trên các khoa lâm sàng.
      3. Thành tích đạt được:
      3.1. Về khen thưởng:
      -
      3.2. Danh hiệu đạt được:
      -  Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
      4. Lãnh đạo/trưởng / phó/ đơn vị/tổ chức qua các thời kỳ:
      - Từ năm 05/2016 đến nay: Thạc Sĩ Nguyễn Thanh Hải – trưởng Khoa.
      5. Đội ngũ cán bộ /Thành viên: