LỞI GIỚI THIỆU

Viết bởi Andy - Th10 10, 2017

LỜI GIỚI THIỆU

KHOA Y HỌC LÂM SÀNG

 

          1. Giới thiệu chung:

         -  Khoa Y học Lâm Sàng được thành lập ngày 29 tháng 4 năm 2016 theo quyết định số 102/ QĐ-CĐYT bao gồm các Bộ môn: Nội & CK hệ nội, Ngoại & CK hệ Ngoại, Phụ sản và Bộ môn Nhi.

         - Khoa Y học Lâm Sàng trực thuộc Ban giám hiệu trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, trưởng khoa là Ths: Nguyễn Thanh Hải. Khoa hiện có 14 Giảng viên cơ hửu, trong đó có 09 Thạc sĩ, 02 Bác sĩ, 01 CKI và 02 CN hộ sinh và có 44 Giảng viên thỉnh gỉảng kiêm nhiệm, trong đó có 01 Tiến sĩ, 12 BSCKII, 10 ThS, 05 BSCKI, 05 BS, 11 CN  Điều dưỡng.

        2. Chức năng, nhiệm vụ:

       2.1. Đào tạo:

        - Giảng dạy các môn học thuộc các chuyên nghành ngoại khoa, Nội khoa, Nhi khoa , Sản phụ khoa và các chuyên khoa lẻ cho các đối tượng học sinh và sinh viên.

        - Hướng dẫn học sinh, sinh viên thực tập trên các khoa Ngoại, Khoa Nội, Khoa sản, Khoa nhi và Các chuyên khoa lẻ bệnh viên đa khoa tĩnh, bệnh viện thành phố. Biên soạn giáo trình giảng dạy trong trường.

       2.2. Nghiên cứu khoa học:

        Xác định nghiên cứu khoa học là một trong hai nhiệm vụ quan trọng của người giảng viên. Hàng năm khoa đã triển khai kế hoạch NCKH, các giảng viên của khoa tích cực tham gia. Khoa luôn là đơn vị có tỷ lệ giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học cao nhất trong Nhà trường. Các đề tài của khoa luô được hội đồng khoa học cấp trường đánh giá cao.

       2.3. Học tập:

        Đây là nhiệm vụ quan trọng, là cơ sở để mỗi giảng viên hoàn thành nhiệm vụ và là điều kiện cần và đủ cho sự phát triễn Khoa. Định hướng đến năm 2025 Khoa phải có 03 TS, 12 Ths ,05 ĐH giảng viên cơ hửu.

       2.4. Tham gia mọi hoạt động chung của nhà trường:

       Phương hướng phát triển Khoa:

        Đến năm 2025 khoa phấn đấu có đủ giáo viên cơ hữu hướng dẫn lâm sàng cho sinh viên trên các khoa lâm sàng và tham gia hoạt động phòng khám của Nhà trường.

       3. Thành tích đạt được:

       3.1. Về khen thưởng:

       3.2. Danh hiệu đạt được:

   -  Năm học 2016-2017:  Hoàn thành tốt nhiệm vụ

   -  Năm học 2017-2018:  Hoàn Thành Xuất sắc nhiệm vụ

   -  Năm học 2018-2019:  Hoàn thành tốt nhiệm vụ

   -  Năm học 2019-2010:  Hoàn Thành Xuất sắc nhiệm vụ

  4. Lãnh đạo/trưởng / phó/ đơn vị/tổ chức qua các thời kỳ:

   - Từ tháng 05/2016 đến nay: Thạc Sĩ Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Khoa.

   -  Từ năm 2019 đến nay:       Thạc Sĩ  Hà Thị Hoài Nam – Phó Khoa

       5. Đội ngũ cán bộ /Thành viên:

 

 

hai_1.jpg

 
 
 
HỌ VÀ TÊN:         NGUYỄN THANH HẢI
Học hàm - học vị: Thạc sĩ Ngoại khoa
Chức vụ:               Trưởng khoa
Địa chỉ:                  Phường Thạch Linh - TP Hà Tĩnh
Mobile:                  0982885474
Email:                    thanhhai1079@gmail.com
BS. Nguyễn Thanh Hải  

 

nam.jpg

 
 
 
HỌ VÀ TÊN:         HÀ THỊ HOÀI NAM
Học hàm - học vị: Thạc sĩ Nhi khoa
Chức vụ:               P. Trưởng khoa
Địa chỉ:                  Phường Trần phú - TP Hà Tĩnh
Mobile:                  0915113323 
Email:                    hthoainam@gmail.com
BS. Hà Thị Hoài Nam  

 

hien.jpg

 
 
 
HỌ VÀ TÊN: TRỊNH THỊ HIỀN
Học hàm - học vị: Thạc sĩ Nhi khoa
Chức vụ: Giảng viên
Địa chỉ: Phường Bắc Hà - TP Hà Tĩnh
Mobile: 0904787976
Email: trinhhien66@gmail.com
BS. Trịnh Thị Hiền  

 

tuan.jpg

 
 
 
HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN TẤT TUẤN
Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên
Địa chỉ: Phường Thạch Linh - TP Hà Tĩnh
Mobile: 0988841642
Email: tuanmc84@gmail.com
BS. Nguyễn Tất Tuấn  

 

su.jpg

 
 
 
HỌ VÀ TÊN: TRẦN VIẾT SỬ
Học hàm - học vị: Bác sĩ
Chức vụ: Giảng viên
Địa chỉ: Xã Thạch Hưng - TP Hà Tĩnh
Mobile: 0976554546
Email: tranvietsu2013@gmail.com
BS. Trần Viết Sử  

 

 

 
 
 
HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN ANH THƠ
Học hàm - học vị: Thạc sĩ Sản khoa
Chức vụ: Giảng viên - Trưởng Bộ môn
Địa chỉ: Phường Bắc Hà - TP Hà Tĩnh
Mobile: 0989324801
Email: bsthosan80@gmail.com
BS. Nguyễn Anh Thơ  

 

dung.jpg

 
 
 
HỌ VÀ TÊN: PHAN THỊ KIM DUNG
Học hàm - học vị: Thạc sĩ Sản khoa
Chức vụ: Giảng viên
Địa chỉ: Phường Thạch Linh - TP Hà Tĩnh
Mobile: 0942772544
Email: hatinhphandung04@gmail.com
BS. Phan Thị Kim Dung  

 

lam.jpg

 
 
 
HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ LAM
Học hàm - học vị: CKI Hộ sinh
Chức vụ: Giảng viên
Địa chỉ: Phường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
Mobile: 0919860987
Email: lamsanht87@gmail.com
Nguyễn Thị Lam  

 

hoa_k.jpg

 
 
 
HỌ VÀ TÊN: HỒ THỊ KIỀU HOA
Học hàm - học vị: Bác sĩ
Chức vụ: Giảng viên
Địa chỉ: Phường Thạch Linh - TP Hà Tĩnh
Mobile: 0988916858
Email: kieuhoaho@gmail.com
BS. Hồ Thị Kiều Hoa  

 

hoai_0.jpg

 
 
 
HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THANH HOÀI
Học hàm - học vị: CN Hộ sinh
Chức vụ: Giảng viên
Địa chỉ: TT Phố Châu - Huyện Hương Sơn -  Hà Tĩnh
Mobile: 0915113323
Email: thanhhoaibshs@gmail.com
Nguyễn Thanh Hoài  

 

ngan.jpg

 
 
 
HỌ VÀ TÊN: UÔNG THỊ KIM NGÂN
Học hàm - học vị: CN Hộ sinh
Chức vụ: Giảng viên
Địa chỉ: Xã Kim Hoa - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh
Mobile: 0842345778
Email: uongkimngan1995@gmail.com
Uông Thị Kim Ngân  

 

bs_vinh.png

 
 
 
HỌ VÀ TÊN: LÊ DANH VINH
Học hàm - học vị: Thạc sĩ Nội khoa
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Địa chỉ: Xã Thạch Thắng - Huyện Thạch Hà - Tĩnh Hà Tĩnh
Mobile: 0915403828
Email:bsvinh.ttah@gmail.com
BS. Lê Danh Vinh  
 
bs_lam.png
 
 
HỌ VÀ TÊN: TRẦN TRỌNG LAM
Học hàm - học vị: ThS Nội khoa
Chức vụ: Giảng viên
Mobile: 0914559117
Địa chỉ: Xã Xuân Hồng - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
Mail: trantronglam74@gmail.com
BS. Trần Trọng Lam  

 

bs_mai_hoa.png
 
 
HỌ VÀ TÊN: TRẦN THỊ HOA MAI
Học hàm - học vị: ThS Nội khoa
Chức vụ: Giảng viên
Mobile: 0918259798
Địa chỉ: Xã Tùng Ảnh - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh
Mail: tranhoamai86@gmail.com
BS. Trần Thị Hoa Mai