Tin tức

Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

Lich hoc tap tuan 14 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th11 08, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 14
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2019 - 2020

Lich hoc tap tuan 13 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th11 01, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 13
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2019 - 2020

Thông báo kết quả trúng tuyển và kí hợp đồng làm việc

Viết bởi Andy - Th10 31, 2019

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh thông báo kết quả trúng tuyển và kí hợp đồng làm việc với ứng viên trúng tuyển viên chức năm 2019

Lich hoc tap tuan 12 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th10 25, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 12
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2019 - 2020

Lich hoc tap tuan 11 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th10 18, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 11
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2019 - 2020

Lich hoc tap tuan 10 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th10 11, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 10
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2019 - 2020

Tuyển chọn Điều dưỡng sang học và làm việc tại Nhật bản

Viết bởi Andy - Th10 07, 2019

Việt Nam và Nhật Bản đã ký Hiệp định đối tác kinh tế và Hiệp định bắt đầu có hiệu lực vào ngày 01/10/2009, Trên cơ sở văn kiện xác nhận về cơ chế tiếp nhận diều dưỡng viên và hộ lí đủ tiêu chuẩn của Việt Nam sang Nhật Bản kí giữa chính phủ nuớ Cộng hoà xã hội chủ nghiã Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản

Lich hoc tap tuan 09 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th10 04, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 09
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2019 - 2020

Lich hoc tap tuan 08 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th9 27, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 08
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2019 - 2020

Lich hoc tap tuan 07 (2019-2020)

Viết bởi vanhuan - Th9 20, 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 07
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2019 - 2020

Trang