Quy chế chi tiêu nội bộ

Thông báo lỗi

  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
Viết bởi Andy - Th11 24, 2017
QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-CĐYT
ngày     tháng   năm 2017 của Hiệu trưởng)
 

        Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính; là đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên. Trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị (ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu phí, lệ phí, sự nghiệp), Nhà trường chủ động xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu dựa trên cơ sở các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, phù hợp với đặc thù của Đơn vị. Quy chế này là căn cứ để quản lí, thanh toán các khoản chi tiêu trong Đơn vị; thực hiện kiểm soát của Kho bạc nhà nước (KBNN), cơ quan quản lí cấp trên, cơ quan tài chính và các cơ quan thanh tra, kiểm toán.

Xem tiếp nội dung

Phong Ban: